O nas

TL HUB

TL HUB jest połączeniem usług doradztwa podatkowego i prawnego.

Podstawą i niezbędnym elementem współpracy z naszymi Klientami, jest obustronne zaufanie. Głęboko wierzymy, że zawód zaufania publicznego, jakim jest doradca podatkowy, czy też radca prawny, nie polega wyłącznie na przedstawieniu oceny prawno-podatkowej analizowanego problemu w wąskim, zleconym zakresie. Naszym zdaniem dobre doradztwo, poza rzetelną oceną i informacją o ryzyku, jest również proponowaniem wartych rozważenia alternatyw. Jest też wskazywaniem konsekwencji na polach, które my jako doświadczeni doradcy dostrzegamy, a które mogły na danym etapie zostać niezauważone przez Klienta. Wiemy, że najlepsze rezultaty osiąga się przede wszystkim wtedy, gdy perspektywą pracy jest punkt widzenia Klienta.

Najnowsze artykuły

Artykuły
Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

W piątek 15 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie rozporządzenia o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (dalej: „ustawa nowelizująca”). Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek stosowania tzw. kas online. Nowe rozwiązania pozwolą na automatyczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej do tzw. Centralnego Repozytorium Kas (dalej: „CRK”). Zadaniem CRK będzie analiza i kontrola danych z kas rejestrujących, jak również przesyłanie poleceń do kas rejestrujących dotyczących ich pracy. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy, do CRK przesyłane będą bezpośrednio informacje o wszystkich transakcjach zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej. Przekazywane dane pozwolą na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru i usługi, jak również czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane dane będą zatem elektronicznym obrazem paragonów. […]

Czytaj więcej
Artykuły
Wymuszanie zgody na „ciasteczka” niezgodne z RODO

Wchodząc po raz pierwszy na nieodwiedzaną wcześniej stronę internetową jesteśmy zasypywani komunikatami i prośbami o wyrażenie zgody, między innymi na wykorzystanie plików cookies. Czym one są i dlaczego jesteśmy pytani o zgodę? Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane przez stronę internetową zapisywane w przeglądarce. Dzięki tzw. „ciasteczkom” serwisy internetowe zapamiętują produkty dodane do koszyka, czy też wybrany język. „Ciasteczka” można wykorzystać również do zbierania informacji o preferencjach użytkowników np. do zapisywania jakie treści oglądaliśmy, czy też ile czasu spędziliśmy na danej stronie. Niektóre  z tych plików mogą być odczytywane również przez inne witryny, niż ta którą odwiedziliśmy, nazywamy je wtedy śledzącymi plikami cookies. Dane zgromadzone w tych plikach najczęściej będą danymi osobowymi. To właśnie dlatego jesteśmy bombardowani prośbami o zgodę na „ciasteczka”. Zdarza się też, […]

Czytaj więcej
Artykuły
Kto nie może być inspektorem ochrony danych (...)

Przepis art. 38 ust. 6 RODO stanowi wyraźnie, że inspektor ochrony danych (IOD) może wykonywać u administratora lub podmiotu przetwarzającego także inne zadania i obowiązki pod warunkiem, że nie będzie to powodowało konfliktu interesów. RODO nie zawiera jednak katalogu sytuacji, czy stanowisk, których pełnienie przez IOD może skutkować wystąpieniem takiego konfliktu. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca ma wątpliwości, czy wyznaczony przez niego IOD może zajmować w przedsiębiorstwie dane stanowisko lub pełnić daną funkcję, warto sięgnąć do wyjaśnień Grupy Roboczej Art. 29, która wskazuje, że funkcji inspektora ochrony danych nie należy łączyć, np. z funkcjami członka zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora finansowego, szefa marketingu lub IT.

Czytaj więcej
Artykuły
Podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązki w (...)

Wielu naszych klientów w ostatnim czasie zadaje nam pytania dotyczące obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z innych krajów UE. Najczęściej dotyczy to usług informatycznych. W związku z tym postanowiliśmy krótko wyjaśnić tą sprawę. Przede wszystkim należy podkreślić, że podatnik zwolniony, czyli taki którego sprzedaż nie przekracza kwoty 200 000 zł rocznie, również jest podatnikiem podatku VAT. Musi ewidencjonować swoją sprzedaż i prowadzić odpowiedni rejestr, natomiast został zwolniony z konieczności rozliczania VAT i składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnicy wystawiają faktury i mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i spoza Polski. Z usługami świadczonymi w Polsce nie ma większych problemów, wystawiana jest faktura bez podatku VAT z […]

Czytaj więcej
Zmiany w prawie
Obrót kryptowalutami bez PCC

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z treścią rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających, w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, walutę wirtualną, m. in. bitcoin. Rozporządzenie to ma zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jest to diametralna zmiana wcześniej przyjętego stanowiska. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 488/16 kryptowaluta jest prawem majątkowym, zatem przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty winien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych. W związku z owym orzeczeniem […]

Czytaj więcej
Bez kategorii
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich a (...)

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”). Nowe przepisy wprowadzają zmiany, m.in. w zakresie związanym z przekazywaniem danych osobowych do państw spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Zgodnie z RODO, przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe wtedy, jeśli Komisja Europejska decyzją stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor (określone sektory) w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie