Podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

 Od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z 42 764 zł do 85 528 zł. Zmiana jest z pewnością korzystna, jednak nie dla wszystkich, bowiem wraz z podwyższeniem tego limitu ustawodawca wprowadził do ustawy art. 22 ust. 9b, w którym wyraźnie wskazał, jakie rodzaje działalności mogą skorzystać z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów.

Do końca 2017 roku możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów była zależna głównie od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Powodowało to, iż wiele grup zawodowych mogło skorzystać z tej preferencji. Od początku 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów będzie można stosować, zgodnie z art. 22 ust. 9b UPDOF, do następujących rodzajów działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  5. publicystycznej.

 

Wprowadzone zmiany są niekorzystne dla wielu grup zawodowych, do których możemy zaliczyć m.in. projektantów budowlanych, tłumaczy, grafików, copywriterów, twórców gier czy niektórych specjalistów IT. Zostali oni bowiem całkowicie wyłączeniu z możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W Sejmie trwają jednak już prace nad zmianą treści art. 22 ust. 9b UPDOF. Proponowana zmiana porządkuje i rozszerza katalog osób które będą mogły zastosować preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów. Jest to konsekwencją nacisków przedstawicieli niektórych zawodów twórczych, które pozbawione zostały możliwości skorzystania z podwyższonych kosztów podatkowych. W związku z tym projektowane zmiany zakładają możliwość stosowania powyższych regulacji również przez inżynierów budowlanych, tłumaczy czy twórców gier komputerowych. Zakresem przepisu planuje się także objąć działalność naukową i prowadzoną na uczelni działalność dydaktyczną.