Podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązki w zakresie VAT UE przy świadczeniu usług

Wielu naszych klientów w ostatnim czasie zadaje nam pytania dotyczące obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z innych krajów UE. Najczęściej dotyczy to usług informatycznych. W związku z tym postanowiliśmy krótko wyjaśnić tą sprawę.

Przede wszystkim należy podkreślić, że podatnik zwolniony, czyli taki którego sprzedaż nie przekracza kwoty 200 000 zł rocznie, również jest podatnikiem podatku VAT. Musi ewidencjonować swoją sprzedaż i prowadzić odpowiedni rejestr, natomiast został zwolniony z konieczności rozliczania VAT i składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnicy wystawiają faktury i mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i spoza Polski.

Z usługami świadczonymi w Polsce nie ma większych problemów, wystawiana jest faktura bez podatku VAT z adnotacją ze sprzedawca korzysta ze zwolnienia. Podatnik z tytułu wykonywania takich usług nie składa oczywiście deklaracji VAT.

Sytuacja ulega pewnej zmianie w przypadku świadczenia tych samych usług ale na rzecz pomiotów z UE zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. W tym bowiem przypadku, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy VAT, na podatniku zwolnionym z VAT ciąży obowiązek zarejestrowania się do celów VAT-UE. Należy więc podkreślić, że w tym przypadku nie ma znaczenia czy jest on podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym z podatku VAT.

Tak więc pomimo faktu, iż taki podmiot ciągle pozostaje podatnikiem VAT zwolnionym, to ma on jednak obowiązek zarejestrowania się do celów VAT-UE. Będzie się to oczywiście wiązało z koniecznością złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, przy jednoczesnym braku konieczności składania deklaracji VAT-7.

Należy pamiętać, iż w przypadku świadczenia omawianych usług bez względu na to czy usługodawca jest podatnikiem czynnym, czy zwolnionym z podatku, to ma obowiązek wystawić fakturę. Winien się na niej znaleźć zwrot „odwrotne obciążenie” oraz numer VAT-UE usługodawcy oraz usługobiorcy.