• Budujemy kulturę bezpieczeństwa prawnego biznesu

  Świadomość prawna to narzędzie do celu. Pomagamy zidentyfikować ryzyko, oszacować je i zminimalizować. Wspieramy rozwój i sami się rozwijamy, dlatego osiągnięcia naszych Klientów to także nasze osiągnięcia.
  +Więcej
 • O podatkach wiemy wszystko

  Zespół doświadczonych doradców podatkowych i radców prawnych. Wysoki poziom merytoryczny oraz wzajemne zaufanie - to nasza dewiza. Oferujemy pomoc prawną, przygotowywanie umów, udział w negocjacjach, reprezentację przed sądami, organami administracji i partnerami biznesowymi.
  +Więcej
 • 1
 • 2

Zespół TL HUB tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową, pozwalającym na kompleksowe doradztwo prawne w różnych dziedzinach prawa.

 

Katarzyna Leśkiewicz - TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 dr Katarzyna Leśkiewicz - Partner

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Instytutu Międzynarodowego Prawa Rolnego we Florencji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie we Włoszech. Autorka wielu publikacji naukowych oraz branżowych (m.in. publikacje w „Inżynierze Budownictwa”), wykładowca. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Doradza klientom m.in. przy transakcjach bankowych i zabezpieczeniach finansowych, jak też przy realizacji kontraktów w ramach inwestycji budowlanych w tym z uwzględnieniem zamówień publicznych i w zakresie obrotu nieruchomościami oraz w sprawach bieżącej działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w sprawach z obszaru transportu kolejowego, w tym zajmuje się zagadnieniami interoperacyjności kolei. Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów na korzystanie, najem i leasing pojazdów kolejowych. Zajmuje się także problematyką prawną z zakresu ochrony środowiska oraz prawa rolnego i żywnościowego. Prowadzi spory sądowe z zakresu prawa cywilnego,  postępowania  administracyjne oraz negocjacje, w szczególności związane z kontraktami zawieranymi w związku z inwestycjami infrastrukturalnymi. Posługuje się językiem włoskim i angielskim. 

 

Wojciech Matuszczak - TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 Wojciech Matuszczak - Partner

Radca prawny i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej oraz trener na specjalistycznych kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Jest specjalistą w dziedzinie postępowań podatkowych i administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, także w przedmiocie podatków dochodowych, w szczególności w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw i przedsiębiorców, optymalizacji wynagrodzeń kadry zarządzającej, a także w przedmiocie podatku od nieruchomości. Nadzoruje i prowadzi projekty m.in. w zakresie podatku VAT i podatku od nieruchomości dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z sektora finansów publicznych. Wojciech wspiera również Klientów w zakresie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

 

 

Mateusz Chłosta TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 Mateusz Chłosta - Partner        

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatków i Skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładowca na specjalistycznych kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Autor publikacji o tematyce podatkowej (m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Forbes).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego, w tym na stanowisku menedżera. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem dokumentacji podatkowych dla Klientów krajowych i międzynarodowych. Doradza Klientom w zakresie podatków dochodowych oraz przeprowadza i nadzoruje przeglądy podatkowe przedsiębiorstw. Zajmuje się również planowaniem oraz wdrażaniem optymalnych podatkowo struktur transakcyjnych i organizacyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

 

  

Krzysztof Jarosiński - TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 Krzysztof Jarosiński - Partner

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawnej Akademii Ekonomicznej). Wykładał prawo własności intelektualnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dla studentów anglojęzycznych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym prawie autorskim. Doradza przy zawieraniu umów inwestycyjnych, tworzeniu polityk i strategii ochrony praw własności intelektualnej oraz zabezpieczenia danych osobowych podmiotom krajowym, jak i zagranicznym. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą firm, zwłaszcza w sektorze IT i nowych technologii, jak też prowadzi sprawy sądowe oraz obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa pracy. Współautor tematycznego bloga blaszyk-jarosinski.pl, członek rad nadzorczych organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Siepomaga; prelegent na spotkaniach branżowych IT. Autor publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej. Znajomość języka angielskiego.

 

Adam Kołodziejczyk - TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 Adam Kołodziejczyk - Partner

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Wydziału Międzynarodowego Vilentum University (Holandia) oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji i komentarzy w prasie fachowej, a od 2012 roku również wykładowca na specjalistycznych kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkami pośrednimi oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego, w tym na stanowisku menedżera. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, uczestniczy w badaniach i przeglądach podatkowych, a także udziela wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Uczestniczył w badaniach międzynarodowych korporacji oraz nadzorował wdrażanie polityki podatkowej w zakresie podatków pośrednich oraz opodatkowania pracowników zagranicznych (ekspatów) u Klientów międzynarodowych. Wspomagał Klientów w licznych, zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatków. Obsługiwał kompleksowo klientów niemieckojęzycznych (w ramach tzw. German Desk). Posługuje się również językiem angielskim.

 

Marcin Błaszczyk - TL HUB Legal

vcard LinkedIn

 Marcin Błaszyk - Partner

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw branży IT i nowych technologii, w szczególności Internetu. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się obsługą klientów z branży informatycznej i e-commerce oraz podmiotów z sektora NGO w tym w szczególności fundacji i stowarzyszeń. Doradza w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Z sukcesami reprezentuje klientów przed Sądem Polubownym do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.  Członek zespołów zapewniających wsparcie prawne dla zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wdrożeniami systemów informatycznych oraz wdrożeniami polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Autor dokumentacji prawnej dla licznych serwisów internetowych. Współtwórca tematycznego bloga blaszyk-jarosinski.pl. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branży informatycznej i e-commerce. Członek zarządów i rad nadzorczych organizacji pozarządowych. Członek rady Fundacji Polak 2.0. Przewodniczący rady Fundacji Siepomaga. Znajomość języka angielskiego.  

 

Mieszko Łukaszewicz - TL HUB Legal

 dr Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Neofilologii na specjalności arabistyka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, mgr prawa i arabistyki. Adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi również szkolenia dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Włada biegle językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

 

 

Mieszko Łukaszewicz - TL HUB Legal

 dr Justyna Goździewicz-Biechońska

Doktor nauk prawnych, magister inżynier architekt, posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej; nauczyciel akademicki, wykłada Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.  Specjalizuje się w prawnych aspektach procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym w zagadnieniach prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,  administracyjnych regulacji dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową.

Jej zainteresowania badawcze i praktyką zawodową koncentrują się wokół prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego i prawa ochrony środowiska. Jest autorką publikacji „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”.

  

  

Violetta Stawicka - TL HUB Legal Violetta Stawicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości i finansów przedsiębiorstw. Specjalista w zakresie programów inwestycyjnych m.in. rynku funduszy inwestycyjnych, finansowania działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

Ewa Agacińska - TL HUB Legal Ewa Agacińska

Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Absolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyki I Zarządzania ze specjalizacją logistyka, Studiów Podyplomowych o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel zawodu technik bhp, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach branżowych organizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie oraz szkoleniach organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu. Posiada bogate wieloletnie doświadczenie, które zdobyła w dużych firmach korporacyjnych oraz średnich i małych przedsiębiorstwach różnych branż gospodarki, szczególnie jednak w sektorze logistycznym i budowlanym. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz działaniach prewencyjnych w przedsiębiorstwach. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy polegającą na min. usługach szkoleniowych, doradczych i kontrolnych w oparciu o Kodeks Pracy oraz inne wymogi prawne.