W dniu 16 maja 2017 roku współpracownik TL HUB- doradca podatkowy dr Mieszko Łukaszewicz poprowadził wykład dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadzony w ramach 10 edycji Majówki Podatkowej. Tematem wykładu był: „VAT a usługi na nieruchomościach”.

Prowadzący przedstawił studentom, z jakimi problemami można się spotkać w związku ze świadczeniem usług na nieruchomościach za granicą. Dotyczy to bowiem nie tylko sprzedaży samej nieruchomości, ale również usług budowlanych, montażowych trwale związanych z gruntem, a także projektów i wycen działek. Osoba dokonująca tego rodzaju transakcji powinna odpowiedzieć sobie na kilka pytań, ażeby prawidłowo wywiązać się z obowiązku podatkowego w VAT. Po pierwsze czy dana usługa rzeczywiście jest usługą związaną z nieruchomością, czy może usługą rozliczaną na zasadach ogólnych. Po drugie, kto (usługodawca czy usługobiorca) powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT oraz w jakim państwie to powinno nastąpić. Na koniec, podatnik powinien dowiedzieć się o obowiązkach ewidencyjnych i rejestracyjnych w miejscu zapłaty podatku. Prelegent dokonywał wyjaśnień ww. zagadnień ilustrując je przykładami ze swojej praktyki.

Majówka Podatkowa to cykl wykładów, warsztatów, dyskusji, case study oraz szkoleń o tematyce podatkowej organizowanych od 2008 roku przez Studenckie Koło Naukowe Tax działające na UE w Poznaniu oraz Stowarzyszenie KoLiber.