Zespół TL HUB oferuje Państwu pełen zakres usług w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz administracji kadrowej. Zapewniamy pełną poufność przekazanych danych pracowników, elastyczność w zakresie świadczonych usług oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.


Zakres Naszych usług obejmuje m.in.:

  • rejestracje pracodawcy i pracowników w ZUS;
  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników niezależnie od formy zatrudnienia;
  • przygotowanie list płac, pasków płacowych, oraz innych form raportów wymaganych przez Klienta;
  • naliczania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych i miesięcznych oraz administrowanie i realizacja wypłat oraz przelewów dla pracowników, do ZUS oraz do urzędu skarbowego;
  • wsparcie przy rozliczaniu cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich zatrudnionych przez spółki nieposiadające siedziby w Polsce;
  • sporządzanie wszelkiej dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, wypowiedzenia, aneksy i inne);
  • opracowywanie regulaminów i innych wymaganych prawem dokumentów wewnątrzzakładowych;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • rozliczanie czasu pracy na podstawie ewidencji czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopowej.

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.