Większość naszych Klientów zwraca się do nas z pytaniami lub problemami z zakresu prawa pracy. Słusznie, gdyż regulacje z zakresu prawa pracy podlegają ciągłym zmianom i nie zawsze pracodawcy orientują się w aktualnym stanie prawnym. 

Doradzamy, nie tylko, jak stosować nowe przepisy, ale również jak wdrażać prawidłowo dotychczas obowiązujące regulacje prawne. Zabezpieczamy pracodawców przed ryzykiem roszczeń ze strony pracowników, jak i zarzutami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS.   

W ramach specjalizacji oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowywanie lub weryfikacja dokumentacji pracowniczej, np. umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, 
  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosowaniem u pracodawcy telepracy, 
  • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, 
  • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS, 
  • doradztwo prawne w toku zwolnień grupowych, 
  • doradztwo w toku rozwiązywania indywidualnych umów o pracę, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, 
  • przygotowywanie układów zbiorowych pracy.  

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.