• obsługa procesu inwestycyjnego, w tym umów na zakup i sprzedaż nieruchomości pod inwestycje
  • problematyka gospodarki nieruchomościami
  • obsługa przedsięwzięć deweloperskich
  • postępowania dotyczące wyłączania gruntów z produkcji rolnej, scalania i wymiany gruntów
  • obsługa kontraktów budowlanych, pomoc prawna dla inwestorów i wykonawców, z uwzględnieniem zamówień publicznych
  • prawo ochrony środowiska w organizacji i realizacji procesu budowlanego, w tym postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ocen oddziaływania na środowisko
  • postępowania administracyjne dotyczące szkód w środowisku i zagrożeń wystąpienia szkody w środowisku

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.