Adam Kołodziejczyk

Partner, Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Wydziału Międzynarodowego Vilentum University (Holandia) oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji i komentarzy w prasie fachowej, a od 2012 roku również wykładowca na specjalistycznych kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkami pośrednimi oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Swoje doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego, w tym na stanowisku menedżera. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, uczestniczy w badaniach i przeglądach podatkowych, a także udziela wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Uczestniczył w badaniach międzynarodowych korporacji oraz nadzorował wdrażanie polityki podatkowej w zakresie podatków pośrednich oraz opodatkowania pracowników zagranicznych (ekspatów) u Klientów międzynarodowych. Wspomagał Klientów w licznych, zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatków. Obsługiwał kompleksowo klientów niemieckojęzycznych (w ramach tzw. German Desk). Posługuje się również językiem angielskim.
adam.kolodziejczyk@tlhub.pl

tel: ‭+48 889 173 688‬

Zespół TL Hub