dr Katarzyna Leśkiewicz

Partner, Radca prawny

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Instytutu Międzynarodowego Prawa Rolnego we Florencji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie we Włoszech. Autorka wielu publikacji naukowych oraz branżowych (m.in. publikacje w „Inżynierze Budownictwa”), wykładowca. Doradza klientom m.in. przy transakcjach bankowych i zabezpieczeniach finansowych, jak też przy realizacji kontraktów w ramach inwestycji budowlanych w tym z uwzględnieniem zamówień publicznych i w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym rolnymi i leśnymi.
Specjalizuje się w sprawach z obszaru transportu kolejowego. Zajmuje się także problematyką prawną z zakresu ochrony środowiska oraz prawa rolnego i żywnościowego.
Posługuje się językiem włoskim i angielskim. 

Zespół TL Hub