dr Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Neofilologii na specjalności arabistyka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, mgr prawa i arabistyki. Adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi również szkolenia dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Włada biegle językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

Zespół TL Hub