Marcin Błaszyk

Partner, Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada przedmiot Samorząd Terytorialny na Kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw branży IT i nowych technologii, w szczególności Internetu. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się obsługą klientów z branży informatycznej i e-commerce oraz podmiotów z sektora NGO w tym w szczególności fundacji i stowarzyszeń. Doradza w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Z sukcesami reprezentuje klientów przed Sądem Polubownym do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.  Członek zespołów zapewniających wsparcie prawne dla zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wdrożeniami systemów informatycznych oraz wdrożeniami polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Autor dokumentacji prawnej dla licznych serwisów internetowych. Współtwórca tematycznego bloga blaszyk-jarosinski.pl. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branży informatycznej i e-commerce. Członek zarządów i rad nadzorczych organizacji pozarządowych. Członek rady Fundacji Polak 2.0. Przewodniczący rady Fundacji Siepomaga. Znajomość języka angielskiego.  
marcin.blaszyk@tlhub.pl

tel: ‭+48 787 557 891‬

Zespół TL Hub