Violetta Stawicka

Ekonomista

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości i finansów przedsiębiorstw. Specjalista w zakresie programów inwestycyjnych m.in. rynku funduszy inwestycyjnych, finansowania działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw. 

Zespół TL Hub