Wojciech Matuszczak

Partner, Radca prawny i doradca podatkowy

Radca prawny i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej, trener na specjalistycznych kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz wykładowca prawa finansowego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Jest specjalistą w dziedzinie postępowań podatkowych i administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, także w przedmiocie podatków dochodowych, w szczególności w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw i przedsiębiorców, optymalizacji wynagrodzeń kadry zarządzającej, a także w przedmiocie podatku od nieruchomości. Nadzoruje i prowadzi projekty m.in. w zakresie podatku VAT i podatku od nieruchomości dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z sektora finansów publicznych. Wojciech wspiera również Klientów w zakresie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.
wojciech.matuszczak@tlhub.pl

‭tel: +48 786 285 225‬

Zespół TL Hub