Audyt i przegląd podatkowy

W ramach usługi audytu oraz przeglądu podatkowego przedstawimy podatkowy obraz Państwa organizacji, weryfikując jej dokumentację oraz dokonane kalkulacje i rozliczenia pod kątem najczęściej występujących ryzyk i błędów podatkowych. Obie formy usługi (przegląd podatkowy dostarcza informacji o charakterze podstawnym i różni się od audytu szczegółowością dokonywanej analizy) składają się z 3 etapów:

  1.  wypełnienie przygotowanego przez nasz Zespół kwestionariusza,
  2. badanie dokumentów źródłowych oraz rozmowy z personelem w siedzibie Klienta,
  3. analiza zebranych informacji.

Efektem końcowym naszej pracy jest raport, w którym znajdą Państwo informacje na temat wykrytych nieprawidłowości, możliwych konsekwencjach podatkowych dla firmy oraz proponowane przez nas rozwiązania mające na celu dopasowanie istniejących w firmie procedur do obecnie obowiązujących przepisów oraz optymalizację w zakresie rozliczeń podatkowych.

Polecamy wykorzystywanie tego typu form analizy sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa przede wszystkim w przypadkach, kiedy stoją Państwo przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się kapitałowo w nowe przedsiębiorstwo. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bardzo często nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. Dodatkowo nie sposób przecenić dysponowania pełnym spektrum informacji przed podjęciem, często kluczowych dla funkcjonowania Państwa organizacji, decyzji.

Z przeglądu podatkowego warto korzystać w szczególności przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego. Dzięki niemu szybko zweryfikują Państwo prawidłowość przygotowanej kalkulacji oraz zidentyfikują podstawowe błędy, unikając ich popełniania w przyszłości.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.