Ceny transferowe

Naturalnym efektem rozwoju przedsiębiorstwa jest rozrastanie się jego struktury organizacyjnej. Zakładane lub przejmowane są nowe podmioty, których zadaniem jest ekspansja na nowych rynkach, w nowych sektorach, mogą one również pełnić rolę wewnątrzgrupowego centrum usług, lub stać się jednostkami badawczo-rozwojowymi. Im większa organizacja, tym sieć wzajemnie powiązanych podmiotów gęstsza i bardziej rozległa. Wzajemna współpraca i transakcje dokonywane między nimi wiążą się nieuchronnie z zagadnieniem cen transferowych.

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, są przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zakwestionowanie ich poziomu przez organ podatkowy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami, w tym z doszacowaniem dodatkowego dochodu, który może podlegać opodatkowaniu sankcyjna stawką podatkową 50%. Jednym z najlepszych sposobów na eliminację, lub znaczne zminimalizowanie powyższego ryzyka jest sporządzenie dokumentacji podatkowej, zwanej również dokumentacją cen transferowych.

Korzystając z Naszych doświadczeń oferujemy analizę cen transferowych stosowanych w Państwa przedsiębiorstwie oraz przygotowanie wyczerpującej i profesjonalnej dokumentacji podatkowej. Doradzimy Państwu i zaproponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizację ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe stosowanych cen oraz ułatwiające przygotowanie dokumentacji w przyszłości.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.