Jednostki sektora finansów publicznych

TL HUB posiada bardzo bogate doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych. Nasz zespół z sukcesami wspiera gminy wiejskie i miejskie oraz powiaty w zakresie optymalizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT). Analizujemy struktury wydatków, budżety oraz poszczególne inwestycje wskazując rozwiązania, których zastosowanie może przyczynić się do odzyskania zapłaconego podatku lub jego odliczenia na bieżąco. Od początku do momentu zwrotu środków na rachunek bankowy jednostki, sami przeprowadzamy całe postępowanie, we własnym zakresie przygotowując niezbędne rejestry i dokumenty oraz reprezentując Klienta przed organami podatkowymi, oraz w razie potrzeby, sądami administracyjnymi.

Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dokonania centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług z samorządowymi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, a także wdrażamy w tych podmiotach tzw. prewspółczynniki w VAT.

Oferujemy również wsparcie w postaci bieżącego doradztwa w postaci konsultacji osobistych, e-mailowych lub telefonicznych oraz opinii/analiz podatkowych, pomagając jednostkom w wielu problematycznych kwestiach, jak np. sprzedaż nieruchomości w kontekście podatku VAT czy w zakresie podatku od nieruchomości. Zajmujemy się również badaniem zakładów i jednostek budżetowych oraz spółek komunalnych pod kątem gospodarności, efektywnego zarzadzania powierzonym majątkiem oraz prawidłowości rozliczeń podatkowo-rachunkowych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.