VAT Compliance

Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej w podatku od towarów i usług jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i właściwych rejestrów. Usługa jest często łączona jest z przeglądem podatkowym obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku.

Usługa rozliczania podatku VAT obejmuje:

Powyższy zakres usług jest jedynie przykładową listą – na życzenie dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.