Umowy wdrożeniowe systemów IT

TL HUB posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów wdrożeniowych systemów IT, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Dysponujemy wiedzą, pozwalającą nam proponować rozwiązania umowne, które znacznie obniżają ryzyko sporów między stronami, zaś w razie pojawienia się konfliktu między zamawiającym a wykonawcą, potrafimy wskazać efektywne rozwiązania, umożliwiające osiągnięcie celów umowy.

Obsługując od lat podmioty z sektora IT, znamy specyfikę tej branży oraz zagrożenia i ryzyka projektowe. Posiadamy doświadczenie w obsłudze wdrożeń realizowanych według najnowszych rozwiązań projektowych, m.in. w modelu agile.