Dnia 26 sierpnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) postanowieniem o sygn. I FSK 329/18 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) pytanie prejudycjalne dotyczące rozliczania podatku VAT w procedurze tzw. „VAT marża” usług polegających na odsprzedaży miejsc noclegowych.

 

Czego dotyczyła sprawa?

 

Spółka z o.o. będąca tzw. „konsolidatorem usług turystycznych” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia dokonywanie rezerwacji usług noclegowych w hotelach i podobnych tego typu obiektach znajdujących się w Polsce, jak i za granicą. Przedsiębiorstwo nie posiada własnej bazy noclegowej, w związku z tym nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek usługi noclegowe od innych podatników. Następnie spółka odsprzedaje nabyte usługi wyłącznie podmiotom komercyjnym. W przeważającej większości przypadków świadczenie usług obejmuje jedynie sprzedaż usług noclegowych wraz z narzutem, gdyż spółka nie świadczy na rzecz klientów żadnych usług dodatkowych. Spółka chciała się upewnić, czy w tym przypadku może rozliczać odsprzedaż usług noclegowych bez żadnych świadczeń dodatkowych w ramach szczególnej procedury „VAT marża”.

 

Procedura rozliczania „VAT marża”

 

Ustawa o VAT przewiduje szczególną procedurę rozliczenia podatku VAT dla usług turystycznych. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT w takim przypadku podstawą opodatkowania usługi jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego, czyli różnica między ceną sprzedaży usługi, a poniesionymi kosztami zakupu usługi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) w wydanej interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, uznając, iż odsprzedaż usług hotelarskich obejmujących jedynie nocleg (ewentualnie wraz ze śniadaniem) nie może być uznana za usługę turystyki, ponieważ nie stanowi ona usługi kompleksowej, która składa się z więcej niż jednego świadczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) we Wrocławiu odwołując się do regulacji unijnych i dotychczasowego dorobku orzeczniczego TSUE oraz sądów krajowych stanął po stronie podatnika. WSA uznał, iż odsprzedaż usług noclegowych spełnia definicję usług turystycznych, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu w procedurze VAT marża.

 

Skierowanie sprawy do TSUE

 

Sprawa trafiła do NSA, który powziął wątpliwości w tej sprawie. W związku z tym zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy zgodnie z regulacjami unijnymi procedura VAT marża może dotyczyć podatnika, który jest konsolidatorem usług hotelowych i nabywa oraz odsprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gdy transakcjom tym nie towarzyszą żadne inne usługi dodatkowe.

 

Uzasadnienie do omawianego postanowienia w chwili obecnej nie zostało jeszcze opublikowane. Na ten moment trudno przewidzieć, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Wyrok może mieć istotne znaczenie dla całej branży turystycznej w Polsce.

 

O wszelkich zmianach i postępach w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco. Jeżeli są Państwo zainteresowani rozliczaniem podatku VAT w procedurze „VAT marża” zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi we wszystkich kwestiach budzących Państwa wątpliwości.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy