Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane do konkretnej firmy, bez względu na formę prawną, np.: stowarzyszenie, fundacja, sp. z o.o. Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP. 

 

Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik Konta Organizacji (UKO) może w szczególności:

  • wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
  • odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,
  • składać pisma, wnioski, zawiadomienia,
  • przeglądać dane rejestracyjne oraz dokumenty,
  • przeglądać salda i rozliczenia – ta funkcjonalność jest niezwykle ważna dla osób prowadzących księgowość

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym przyznawany jest osobom fizycznym na podstawie złożonego wniosku. Wniosek składa przedstawiciel firmy (zgodnie z reprezentacją). Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu.

 

WZÓR WNIOSKU

 

Złożyć wniosek można:

  1. elektronicznie poprzez e-PUAP
  2. osobiście w Urzędzie Skarbowym
  3. korzystając z operatora pocztowego

 

Są dwa rodzaje dostępu do konta organizacji nadawane użytkownikom konta organizacji (UKO):

  1. UKO z dostępem podstawowym – może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym (rekomendowany dla pracowników, współpracowników organizacji, np. w dziale księgowym)
  2. UKO z dostępem rozszerzonym – może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym oraz dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego (rekomendujemy by te uprawnienia posiadali wyłącznie wspólnicy organizacji).

 

Co ważne!

Pełnomocnik ogólny, który nie jest jednocześnie użytkownikiem konta organizacji, nie ma dostępu do konta tej organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Tak samo wspólnicy np. spółek z o.o. również muszą złożyć wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji.

 

Konto organizacji jest aktywne w e-Urzędzie Skarbowym do momentu, w którym organizacja utraci byt prawny.

 

Czynności, które na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym podejmuje użytkownik, uznajemy za czynności podejmowane przez tę organizację.

 

Osoba mająca rozszerzone uprawnienia może odebrać dostęp do konta organizacji za pośrednictwem samego konta w e-Urzędzie Skarbowym.

 

źródło:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/co-to-jest-konto-organizacji/

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu