Wiele firm prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT (tzw. sprzedaż mieszana). Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w działalności mieszanej reguluje art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

Współczynnik wskaźnika VAT oblicza się dzieląc wartość sprzedaży opodatkowanej przez wartość sprzedaży całkowitej.

 

Po zakończeniu  roku podatnik ustala współczynnik proporcji, w oparciu o rzeczywiste obroty z danego roku. Sposób dokonania korekty VAT uzależniony jest od tego, jakiego rodzaju zakupów korekta dotyczy oraz wartości dokonanych zakupów.

Korekty dokonujemy w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy nowego roku. Przy miesięcznym rozliczeniu tworzymy korektę w deklaracji JPK_V7 za styczeń składanej do 25 lutego, w tym roku będzie to 26 lutego. W przypadku deklaracji kwartalnej JPK_V7K do 25 kwietnia.

 

Podatnicy mogą pierwszy raz zrezygnować z dokonania korekty rocznej za 2023 r., jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych. W takiej sytuacji nie informują naczelnika US o tym fakcie. Zmiany te weszły w życie od 1 lipca 2023 r. , ale na podstawie przepisów przejściowych mają zastosowanie dopiero do korekty rocznej za 2023 r. (art. 22 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

 

Jeżeli wyliczony współczynnik mieści się w przedziale 0%-2%, to w deklaracji podajemy wartość 0%

Jeżeli wyliczony współczynnik mieści się w przedziale 98%-100%, to w deklaracji podajemy wartość 100%

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu