2 maja br. do Sejmu wpłynął kolejny projekt nowelizujący ustawę dot. KSeF. Projekt zakłada przesunięcie terminu wdrożenia KSeF z pierwotnego terminu (1 lipca 2024 r.) na 1 lutego 2026 r.

 

Wynik audytu

 

Projekt jest skutkiem wyników zewnętrznego audytu dotyczącego systemu. Przegląd wykazał m.in. szereg krytycznych błędów oraz zaniechań, które zagrażałyby bezpieczeństwu i płynności działania programu. System został określony jako awaryjny, niewydajny i posiadający źle zaprojektowaną architekturę oprogramowania.

 

Szef KAS poinformował, iż na podstawie wyników audytu podjęto więc decyzję o budowie KSeF od początku. Takie rozwiązanie rodzi jednak następne problemy. Mianowicie – co z przedsiębiorstwami, które rozpoczęły już proces wdrożenia zmian ponosząc nierzadko duże koszty? Ministerstwo Finansów odniosło się do tego zagadnienia. Zgodnie z zapowiedzią, przebudowa oprogramowania ma przynieść możliwie jak najmniej zmian po stronie firm.

 

Co wiadomo na ten moment?

 

Minister Finansów w swym komunikacie ogłosił dwuetapowe wdrażanie KSeF, wskazując, że od 1 lutego 2026 r. system będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł rocznie, natomiast od 1 kwietnia 2026 r. będzie obowiązkowy już dla wszystkich.  Przyczyną takiego pomysłu na wdrożenie systemu może być obawa przed potencjalnie zbyt dużym obciążeniem KSeF w jednym momencie, co mogłoby spowodować problemy techniczne.

 

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy zakłada przesunięcie terminu na 1 lutego 2026 r. bez podziału na dwa etapy. Z uwagi na dużą krytykę części ekspertów kaskadowej implementacji KSeF, Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie nowelizacji przesunęło w pierwszej kolejności termin wejścia w życie systemu na 1 lutego 2026 r. dla wszystkich. Jednocześnie Minister Finansów zapowiedział na briefingu prasowym przeprowadzenie dalszych konsultacji i wprowadzenie dwuetapowego wdrożenia w drugim projekcie legislacyjnym, obejmującym również pewne uproszczenia w zakresie obowiązków dot. wdrożeń.

 

W związku z powyższym, do tematu KSeF z pewnością powrócimy jeszcze niejednokrotnie, informując Państwa o wszelkich zapowiedziach i zmianach legislacyjnych. Z kolei w przypadku rodzących się obecnie pytań bądź wątpliwości w aspektach KSeF, jak i we wszelkich kwestiach podatkowych, zapraszamy Państwa uprzejmie do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy