Kolejny sukces TLhub – uzyskaliśmy korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu uwzględniający zażalenie reprezentowanego przez nas Klienta, na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości miejscowej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 9 mln PLN.

 

Spór dotyczył właściwości miejscowej sądu. W sprawach kierowanych przez Klienta TLhub wielokrotnie powoływano klauzule umowne, które nie były przez Sąd Okręgowy w Poznaniu kwestionowane i postępowania sądowe prowadzone były właśnie przez ten Sąd. Nagle, mimo utrwalonej praktyki, Sąd postanowił o uznaniu się niewłaściwym. Uzasadnieniem było twierdzenie, że klauzula prorogacyjna nie działa po odstąpieniu od umowy.

Sąd Apelacyjny przyznał rację stronie powodowej uchylając zaskarżone postanowienie. Tym samym potwierdził, że powód prawidłowo ustalił właściwość sądu.

 

Kontrowersyjne jest też to, że po zmianach prawa (tzw. „reformie sądownictwa”), opłata od wniesionego zażalenia wyniosła piątą część opłaty, co w przedmiotowej sprawie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez Klienta niebagatelnej kwoty. Co więcej, pomimo zasadności wniesionego zażalenia, orzeczenie o kosztach Sąd pozostawił do rozstrzygnięcia sądowi rozpoznającemu sprawę w pierwszej instancji. Nie sposób nie zauważyć przy okazji absurdu zastosowanych przez prawodawcę rozwiązań i powiązania rozstrzygnięć formalnych o właściwość z wynikiem merytorycznego rozstrzygnięcia.

 

W zespole pracującym nad sprawą działały Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz – radca prawny i Partnerw TLhub, a także Anna Morawiec – radca prawny w TLhub.

 

Gratulujemy naszemu Klientowi oraz zespołowi TLhub!