Rachunek przepływów pieniężnych to jeden z elementów sprawozdania finansowego, który muszą sporządzić spółki podlegające corocznemu badaniu sprawozdań finansowych. Element ten dostarcza informacji, dzięki której osoba analizująca, będzie mogła ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, ale także uzyska informacje jakie źródła generują wpływ gotówki, a które jej wypływy.

 

Podmioty, które muszą sporządzić rachunek przepływów pieniężnych określone są w ustawie o rachunkowości i muszą spełniać co najmniej 2 z poniższych kryteriów:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Rachunek przepływów dzieli się na trzy grupy przepływów:

  • Z działalności operacyjnej;
  • Z działalności inwestycyjnej;
  • Z działalności finansowej.

Na kształtowanie pierwszej grupy wpływają czynniki, które są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zaliczają się tutaj wszystkie wpływy i wypływy dotyczące produkcji oraz sprzedaży. Ta grupa informuje nas, jak radzi sobie przedsiębiorstwo w jej podstawowej działalności. Druga grupa skupia się na działalności inwestycyjnej, a wypływy które zaliczają się do tej grupy muszą w przyszłości przynieść korzyść finansową. Dostarcza ona informacje, na temat inwestycji oraz czy firma się rozwija. Do trzeciej grupy zaliczane są przepływy pieniężne, dotyczące działalności finansowej. Informacje, dostarczone z tej grupy informują nas o ilości środków pozyskanych z zewnątrz. Zaliczają się tutaj kredyty, obligacje, akcje, wypłata dywidend, skup własnych akcji, spłatę kredytów oraz odsetek.

 

Po sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych można przystąpić do analizy, która będzie przedstawiała informacje na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala także uzyskać sporo informacji o przedsiębiorstwie, ponieważ dzięki analizie poszczególnych przepływów, można uzyskać informacje w jakie fazie rozwoju znajduje się przedsiębiorstwo.

 

Rachunek przepływów pieniężnych skierowany jest głównie do dwóch odbiorców. Pierwszym z nich jest kredytodawca, który przed udzieleniem kredytu, najpierw dokona analizy przedsiębiorstwa, a informacje potrzebne do tej oceny znajdzie między innymi w rachunku przepływów pieniężnych. Drugim odbiorcą, który będzie zainteresowany informacjami, jakie dostarcza rachunek przepływów pieniężnych jest inwestor.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu