Z Małego ZUS Plus mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na małą skalę. Ulga ta nie przysługuje tym, którzy dopiero startują z prowadzeniem działalności i korzystają  z ,,Ulgi na Start’’ lub opłacają składki na ,,Preferencyjnych Zasadach’’. Dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek można dokonać zgłoszenia do Małego ZUS Plus.

 

Mały ZUS Plus 2024 – warunki

 

Warunki niezbędne do skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus określa art. 18c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to:

  • osiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej w 2023 roku maksymalnie do 120 000 zł (krótszy okres prowadzenia działalności – przychód oblicza się proporcjonalnie do liczby dni)
  • prowadzenie działalności w 2023 roku przez minimum 60 dni.

Mały ZUS Plus 2024 – do kiedy?

 

Osoby, które po raz pierwszy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus, mogą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2024 roku. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2023 roku, nie muszą ponownie zgłaszać się w tym celu do ZUS-u. W przypadku, gdy płatnik składek spełni warunki do małego ZUS Plus w innym miesiącu niż styczeń 2024 r. (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne) to zgłoszenia do małego ZUS Plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. Dodatkowo osoba, która korzysta w styczniu 2024 roku z Małego ZUS Plus, ma obowiązek przekazania informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek.

 

Ile wynosi Mały ZUS Plus w 2024 roku?

 

Składki opłacane w ramach Małego ZUS Plus w 2024 roku liczy się od dochodu z prowadzonej w 2023 roku działalności. Kwota podstawy wymiaru składek ZUS musi mieścić się w granicach 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu