Do 20 maja 2024 roku przedsiębiorcy mają obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. Rozliczenie należy złożyć na druku ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 roku.

 

Kogo dotyczy rozliczenie składki zdrowotnej

 

Każda osoba prowadząca jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, która w roku 2023 podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana: 

  • podatkiem liniowym, 
  • skalą podatkową,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

ma obowiązek rozliczyć w skali roku zadeklarowane w 2023 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy podmiotów płacących podatek w formie karty podatkowej, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. ,spółek komandytowych.

 

W jakim terminie rozliczyć składkę zdrowotną

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy wykazać w deklaracji DRA lub RCA za kwiecień i przekazać ją do 20 maja do ZUS-u.

 

Kiedy dokonać dopłaty i jak wygląda kwestia nadpłaty składki zdrowotnej

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca wpłacił w ciągu roku za niską kwotę, wówczas dopłaty powinien dokonać do 20 maja razem z składkami za kwiecień 2024. Natomiast jeśli z obliczeń wynika nadpłata, przedsiębiorca może wnioskować o zwrot nadmiarowej wpłaty na swoje konto bankowe. ZUS dokona zwrotu nadpłaty, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

  • ZUS nie odnotuje na koncie płatnika zaległości z tytułu składek,
  • przedsiębiorca złoży wniosek o zwrot składki w odpowiednim terminie.

 

Wnioski generowane są automatycznie na koncie płatnika na Platformie ZUS PUE.

Wygenerowany wniosek należy zaakceptować do dnia 03.06.2024.

ZUS dokona zwrotu nadpłaty najpóźniej do dnia 01.08.2024.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu