W praktyce gospodarczej zdarza się, że nabywca regulując płatność za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP), przekaże sprzedawcy na rachunek VAT jedynie równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z faktury, nie uiszczając przy tym kwoty netto. Nie pozbawia tym jednak sprzedawcy możliwości skorzystania z ulgi na złe długi.

 

Wpłata na rachunek VAT

 

Płatność dokonana przez podatnika na rachunek VAT nie jest płatnością dokumentującą stricte podatek VAT, lecz płatnością dokumentującą uregulowanie wyłącznie części należności wynikającej z faktury wystawionej przez sprzedawcę. Tym samym taką wpłatę uznaje się za zapłatę części należności wynikającej z faktury. Ta część należności, która została zapłacona za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, podlega proporcjonalnemu rozliczeniu. 

 

Przykład

 

Sprzedawca wystawił fakturę na kwotę netto 1 000 zł + 230 zł VAT. Nabywca dokonał płatności części kwoty wykazanej na fakturze przy zastosowaniu MPP, wpisując w komunikacie przelewu kwotę brutto 300 zł i kwotę VAT 230 zł (kwota 230 zł w całości trafiła na rachunek VAT). Otrzymaną w ten sposób części zapłaty za wystawioną fakturę (300 zł zamiast 1 230 zł) należy rozliczyć proporcjonalnie w następujący sposób:

  • podstawa opodatkowania 243,90 zł,
  • podatek należny 56,10 zł.

Ulga na złe długi

 

Korekta w ramach ulgi na złe długi powinna zatem objąć pozostałą, nieuregulowaną część. Jeśli nabywca nie uiści pozostałej kwoty należności (930 zł) w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, sprzedawca będzie miał możliwość odzyskania kwoty podatku VAT w wysokości 173,90 zł. 

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące zarówno mechanizmu podzielonej płatności, ulgi na złe długi, jak i innych kwestii na gruncie podatku VAT, nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy