Od 1 lipca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące JPK_VAT, pakietu e-commerce oraz objęcia kasami online nowych grup podatników.

 

Pakiet e-commerce

 

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie unijnego pakiet e-commerce – czyli zmiany w rozliczaniu podatku VAT w handlu elektronicznym oraz imporcie tzw. małych przesyłek spoza UE, o których pisaliśmy już wcześniej. Nowe rozwiązania w nim zawarte mają zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w państwach członkowskich UE, a także przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

 

Aktualnie trwają prace nad objaśnieniami w zakresie nowych przepisów. Na stronie Ministerstwa Finansów został już opublikowany projekt objaśnień podatkowych dotyczący pakietu e-commerce.

 

Zmiany w JPK_V7M

 

Od 1 lipca obowiązują również nowe przepisy dotyczące ewidencji JPK wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 1179). Przy czym należy podkreślić, iż przy sporządzaniu deklaracji za czerwiec 2021 roku obowiązują dotychczasowe przepisy.

Rozporządzenie wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • likwidację oznaczenia ,,MPP”;
  • zastąpienie dotychczasowych oznaczeń ,,SW” oraz ,,EE” nowym wspólnym oznaczeniem ,,WSTO_EE”, przy czym w rozliczeniach za okresy lipiec-grudzień 2021 nadal stosowane będzie oznaczenie ,,EE” dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych;
  • wprowadzenie nowego oznaczenia ,,IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) dla dostawców, którzy ułatwiają dostawę towarów dla konsumenta za pomocą interfejsu elektronicznego, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce ani w innym państwie członkowskim UE;
  • wyłączenie zastosowania oznaczenia ,,TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami;
  • możliwość objęcia dokumentem zbiorczym ,,WEW” paragonów z NIP do 450 zł (faktury uproszczone) oraz transakcji sprzedaży biletów za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej, które nie zostały udokumentowane fakturami lub nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży;
  • doprecyzowanie zasad stosowania poszczególnych oznaczeń kodów GTU;
  • w ewidencji dotyczącej podatku VAT należnego dodano dodatkowy wymóg w postaci obowiązku umieszczania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonywanych w ramach tzw. ulgi na złe długi;
  • brak oznaczenia kodami GTU transakcji sprzedaży udokumentowanych raportami okresowymi z kasy fiskalnej „RO” oraz zbiorczymi dokumentami wewnętrznymi ,,WEW” oraz wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów ,,RO”.

Kasy online

 

Warto również wskazać, iż z dniem 1 lipca 2021 roku, kolejne grupy przedsiębiorców zostały objęte obowiązkiem rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Dotyczy to m.in. usług: kosmetycznych, kosmetologicznych, fryzjerskich, budowlanych, prawniczych, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości związane z nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2021 roku nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy