W dniu 16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o tzw. Polskim Ładzie. Większość zmian wprowadzonych tą ustawą zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Mimo, iż przepisy jeszcze nie weszły w życie, rząd uchwalił już pierwszą nowelizację dotyczącą składki zdrowotnej.

 

Luka w składce zdrowotnej w przypadku osób korzystających z ulgi dla seniorów, rodzin 4+ oraz ulgi na powrót

 

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe rodzaje zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych m.in.: ulgę dla seniorów, ulgi dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci oraz ulgę na powrót. Wymienione ulgi zostały skonstruowane podobnie jak tzw. ulga PIT dla młodych. Zwolnione z podatku PIT są przychody podatnika w roku podatkowym do kwoty 85 528 zł rocznie, po spełnieniu określonych warunków. Problem jednak w tym, że w Polskim Ładzie zapomniano o stosownych zmianach dostosowawczych dotyczących składki zdrowotnej. W efekcie w ustawie podpisanej przez Prezydenta znalazła się luka powodująca, iż podatnicy korzystający z nowych zwolnień w PIT w ogóle nie płaciliby również składki zdrowotnej.

 

Zmiany w składce zdrowotnej

 

Ustawodawca zdecydował się naprawić błąd. Nowelizacja ustawy o tzw. Polskim Ładzie doprecyzowująca kwestie składki zdrowotnej została wprowadzona w ustawie z 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, powołującej Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wprowadzone zmiany dotyczą objęcia składką zdrowotną podatników korzystających z ulgi dla seniorów, rodzin 4+ oraz ulgi na powrót. Dodatkowo, w sytuacji gdy obliczona składka zdrowotna będzie niższa niż hipotetyczna kwota podatku, obliczona według zasad obowiązujących na 31 grudnia 2021 roku, wówczas kwota składki zdrowotnej do zapłaty będzie równa kwocie hipotetycznej zaliczki. Regulacja ta powoduje konieczność obliczania zaliczek PIT według zasad z 2021 roku, na potrzeby obliczenia prawidłowej kwoty składki zdrowotnej do zapłaty.

 

Niewykluczone, że w najbliższym czasie zostaną uchwalone kolejne poprawki do tzw. Polskiego Ładu. O wszelkich zmianach i nowelizacjach w Polskim Ładzie  będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi we wszystkich kwestiach budzących Państwa wątpliwości.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy