Z przyjemnością informujemy, że Sąd Okręgowy w Poznaniu w pierwszej i drugiej instancji oddalił w całości powództwo przeciwko naszemu Klientowi, którego reprezentowaliśmy w sprawie o zapłatę kary umownej za naruszenie umowy o poufności.

 

Sąd podzielił całkowicie argumentację naszej Kancelarii, zgodnie z którą w świetle obowiązujących przepisów, ochrona poufności nie przysługuje w zakresie informacji, które są łatwo dostępne, dla osób zwykle zajmujących się określonym rodzajem informacji.

 

Sprawę prowadziła Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz – Partner, radca prawny.

 

Gratulujemy Pani Mecenas oraz naszemu Klientowi!

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny