Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Profil na LinkedIn Profil na Linkedin

Partner, radca prawny

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarowania mieniem publicznym, w szczególności nieruchomościami leśnymi i rolnymi Skarbu Państwa. Doradza podmiotom z sektorów publicznego i prywatnego w obszarach prawa rolnego i żywnościowego oraz ochrony środowiska.

 

W ostatnich latach koncentruje się na doradztwie w funkcjonowaniu podmiotów zarządzających majątkiem państwowym lub samorządowym, w tym sporządzaniu i opiniowaniu umów, regulaminów, zarządzeń, dokumentacji przetargowej w zamówieniach publicznych, opiniowaniu decyzji zarządczych, a także reprezentacji przed sądami i  organami administracji. Wspiera i reprezentuje klientów w toku procesów inwestycyjnych. Zajmuje się również zagadnieniami zamówień publicznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, a także  zabezpieczeniami wierzytelności w ramach finansowania wszelkich inwestycji.

 

Wykłada prawo rolne, żywnościowe, administrację rolnictwa w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe z obszaru zainteresowań zawodowych. Była stypendystką Instytutu Międzynarodowego Prawa Rolnego we Florencji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie we Włoszech. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz branżowych i Członkiem Stowarzyszenia Prawników Agrarystów w Warszawie. Regularnie występuje jako prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych.

 

Reprezentatywne doświadczenia:

 • Pracodawca z sektora publicznego – reprezentacja w postępowaniu sądowym z pracownikiem zwolnionym dyscyplinarnie;
 • Klient z sektora budowlanego – reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę kar umownych z umów o roboty budowlane;
 • Reprezentacja klienta w sprawie o naruszenie umowy o poufności i o zapłatę kar umownych z umów o dzieło;
 • Publiczni inwestorzy – doradztwo w toku licznych procesów inwestycyjnych w zakresie budownictwa infrastrukturalnego;
 • Prywatni inwestorzy – efektywne doradztwo w negocjacjach biznesowych, dotyczących umów w tym nabycia nieruchomości, warunków umów obligacyjnych, np. dzierżawy, najmu, roboty budowlane i inne.

Wybrane publikacje:

 • K. Leśkiewicz (2022), Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck
 • K. Leśkiewicz (ed.) (2022), Legal protection of human health against the unsafe agricultural food, Wydanictwo C.H. Beck
 • K. Leśkiewicz (2021), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck
 • K. Leśkiewicz (2020), Prawo żywnościowe, Wydawnictwo C.H. Beck (seria Podręczniki prawnicze)
 • K. Leśkiewicz (2019), Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa, Wydawnictwo WSEI Lublin
 • K. Leśkiewicz, J. Bieluk (2017), Ustawa o lasach. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck
 • K. Leśkiewicz (2017), Ustawa o rolnictwie ekologicznym. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.