Inwestycje budowlane i infrastruktura

Obszar naszej specjalizacji obejmuje kompleksowe doradztwo dotyczące inwestycji budowlanych, począwszy od samego planowania inwestycji, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, opracowywanie i negocjowanie umów i dokumentacji, negocjowanie warunków współpracy z wykonawcami i podwykonawcami, obsługę realizacji kontraktów i reprezentację w toku sporów, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 

Inwestycja infrastrukturalna – aspekty podatkowe i prawne

Dla inwestorów publicznych świadczymy pomoc prawną w obsłudze umów zawartych z wykonawcami inwestycji tak w trakcie ich realizacji, jak w sporach sądowych. Przygotowujemy opinie prawne, analizy przepisów i projekty dokumentów. Zaangażowanie prawnika – radcy prawnego lub adwokata, a także doradcy podatkowego i księgowego na etapie planowania inwestycji, znacznie usprawnia jej przebieg, minimalizuje potencjalne ryzyko, które może  wystąpić na każdym etapie projektu. Weryfikacja dokumentacji, wymaganych pozwoleń oraz umów przed rozpoczęciem realizacji pozwala zapewnić bezpieczeństwo prawne reprezentowanej stronie.

 

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane – zakres naszych usług:

 • analizy przepisów o drogach publicznych i „spec ustaw” drogowych,
 • obsługa realizacji umów na inwestycje infrastrukturalne, obejmujących projektowanie i roboty budowlane, w tym opiniowanie działań inwestorów i wykonawców,
 • reprezentacja przed sądami w sporach dotyczących odstąpienia od umów, roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym umów zawieranych w trybach zamówieniach publicznych,
 • obsługa roszczeń podwykonawców i pomoc w postępowaniu dotyczącym roszczeń,
 • wsparcie przy korzystaniu z zabezpieczeń należytego wykonania umów, w tym obsługa realizacji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych lub innych zabezpieczeń prawnych,
 • pomoc w razie konieczności odstąpienia od umów.

 

Zarządzanie inwestycjami budowlanymi z uwzględnieniem warunków kontraktowych FIDIC

 • doradztwo w zakresie FIDIC.

 

Warunki kontraktowe FIDIC dla budowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oferujemy usługi doradcze z zakresu prowadzenia kontraktów budowlanych wykonywanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Realizujemy analizy umów pod względem spełnienia warunków w zgodzie z obowiązującym prawem polskim.

 

Warunki FIDIC definiują przebieg przedsięwzięcia w kontekście wzajemnych zobowiązań i relacji inwestora, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

 

W zakres naszych usług wchodzą m.in.

 • wsparcie stron z wykorzystaniem Wzorców Kontraktowych FIDIC,
 • sporządzenie umowy o roboty budowlane w oparciu o Warunki Kontraktowe,
 • opracowywanie roszczeń kontraktowych zgodnie z wymogami proceduralnymi FIDIC,
 • analizowanie i opiniowanie roszczeń,
 • obsługa korespondencji z osobami zaangażowanymi w realizację inwestycji infrastrukturalnych,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązania kontraktu.

 

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych – jak pomagamy?

Wspieramy Klientów na każdym etapie inwestycji. W przypadku projektów realizowanych w trybie zamówień publicznych reprezentujemy zamawiających, na etapie przed-przetargowym – opracowywania SIWZ i procedur, na etapie samych przetargów – przygotowywania i składania ofert, komunikacji między stronami, wyboru ofert najkorzystniejszych, zawierania i realizacji umów. Analogiczne wsparcie zapewniamy prywatnym wykonawcom, z tym że z perspektywy ich interesów.

 

Doradzamy inwestorom i wykonawcom w trakcie wykonywania inwestycji.

 

Inwestycje drogowe, infrastrukturalne i budowlane z TLhub – dlaczego warto?

Jako specjaliści z długoletnim doświadczeniem na rynku projektów infrastrukturalnych jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo na rzecz podmiotów realizujących złożone przedsięwzięcia. Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych. Zapewniamy wsparcie dla inwestorów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz związanych z rozliczaniem inwestycji czy roszczeniami wykonawczymi.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!