CIT estoński

Opodatkowanie ryczałtem to rozwiązanie wspierające polskie firmy rodzinne i przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Brak limitu przychodów sprawia, że firmy mają możliwość wdrożenia estońskiego CIT bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Jeżeli dotychczas nie słyszeli Państwo o możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Estoński CIT – zakres naszych usług:

Podatek ryczałtem to konkurencyjna, a jednocześnie dość tajemnicza, przestrzeń funkcjonowania dla polskiego przedsiębiorcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy ofertę o usługi związane z estońskim CIT-em. W zakres naszych działań wchodzą m.in.

 • analiza wymogów formalnych niezbędnych do skorzystania z estońskiego CIT-u,
 • pomoc w przekształceniu podmiotu w inną formą prawną,
 • zidentyfikowanie i zabezpieczenie kwestii budzących ryzyko podatkowe,
 • bieżąca kontrola warunków opodatkowania estońskim CIT,
 • wsparcie prawne w zakresie zobowiązań podatkowych.

 

Nie wiesz, czy przejść na estoński CIT?

Początkowo z estońskiego CIT-u korzystały jedynie spółki akcyjne oraz spółki z o.o., których przychody nie przekroczyły 100 000 000 zł rocznie (+ VAT). W styczniu 2022 roku zasady uległy zmianie, dzięki czemu podatek estoński stał się atrakcyjną alternatywą w porównaniu do standardowego modelu opodatkowania w CIT. Podstawowym założeniem jest opodatkowanie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych w chwili wypłaty zysku przez wspólników.

Należy przy tym nadmienić, że wszystkie rozliczenia oraz dokumentacja opierają się jedynie na zasadach regulowanych przez przepisy o rachunkowości. Co za tym idzie, podmioty nie muszą przejmować się takimi kwestiami jak: rachunkowość podatkowa, obliczanie kosztów podatkowych czy kalkulowanie amortyzacji. Mali podatnicy płacą 20% podatku dochodowego od wypłaconego zysku (zamiast 26,29%), natomiast większe spółki — 25% (zamiast 34,39%). Podatnicy mają ponadto możliwość zmiany zasad opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek także w trakcie roku podatkowego.

 

Wdrożenie opodatkowania estońskim CIT

Estoński CIT to forma opodatkowania ryczałtem, z której korzystają spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o., akcyjne oraz proste spółki akcyjne, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, pod warunkiem że:

 • uzyskiwane przychody ze źródeł pasywnych nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki,
 • spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę (co najmniej 300 dni w roku podatkowym) albo inną umowę, przy czym wydatki na wynagrodzenie wynoszą nie mniej niż 3-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
 • udziałowcami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w kapitale innej spółki,
 • zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania ryczałtem.

 

To jednak nie koniec. Z możliwości opodatkowania ryczałtem skorzystają wyłącznie podatnicy niemający udziałów w kapitale innej spółki, tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym bądź instytucji wspólnego inwestowania. Jeżeli podmiot spełnia wszystkie ww. wymogi, może przystąpić do estońskiego CIT. Oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie, począwszy od analizy spodziewanych efektów, przez wdrożenie, aż po monitorowanie działań spółki.

 

W czym jeszcze możemy Państwu pomóc?

 • Zgłosimy decyzję o wyborze ryczałtu do właściwego urzędu skarbowego.
 • Zamkniemy księgi rachunkowe na koniec miesiąca (przed przejściem na opodatkowanie ryczałtem).
 • Dokonamy rozliczenia podatkowego następującego za okres od początku bieżącego roku podatkowego oraz w okresie opodatkowania ryczałtem.
 • Dokonamy kalkulacji korekty wstępnej oraz załączymy ją do rozliczenia rocznego.
 • Pomożemy w złożeniu oświadczenia o udziałach w innych spółkach bądź sporządzimy oświadczenia z podmiotami powiązanymi, czyli takimi, z którymi spółka ryczałtowa przeprowadza transakcje i które mają określony procent udziału w kapitale.
 • Pomożemy sporządzić sprawozdanie finansowe (dokonamy zmian w treści za okres poprzedzający wejście w ryczałt).

 

Zapewniamy kompleksową identyfikację działań, które pozwolą przejść na estoński CIT bezpiecznie i skutecznie.

 

Estoński CIT księgowanie, deklaracje, raporty i sprawozdania finansowe

 • wsparcie prawne w działaniach niezbędnych do wypełnienia wymogów przejścia na estoński CIT,
 • analiza i oszacowanie kosztów funkcjonowania w estońskim CIT,
 • pomoc w złożeniu deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego i należnego ryczałtu od dochodów spółek (CIT-8E),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (po zamknięciu ksiąg rachunkowych, a przed złożeniem zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT),
 • generowanie raportów z uwzględnieniem dalszych planów biznesowych podmiotu,
 • monitorowanie warunków opodatkowania ryczałtem oraz bieżąca kontrola prawidłowości rozliczeń.

Nie przeprowadza się analizy powiązań z podmiotem z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, na rzecz którego dokonuje się transakcji.

 

Podatek CIT estoński – jak pomagamy?

Skorzystanie z podatku CIT w Estonii wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz cen transferowych. Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że wszystkie działania w zakresie zmiany modelu opodatkowania są realizowane przez zespół profesjonalistów w dziedzinie rachunkowości podatkowej. Wspieramy naszych klientów w wyborze formy opodatkowania, która jest najkorzystniejsza z biznesowego punktu widzenia. Pomożemy prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania i zapewnimy pomoc we wszystkich kwestiach prawno-podatkowych.

 

CIT estoński z Tlhub – dlaczego warto?

 • efektywna stawka opodatkowania,
 • brak zaliczeń na podatek dochodowy,
 • ograniczenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną,
 • możliwość wdrożenia podatku CIT nawet w trakcie roku podatkowego.

 

Ryczałt od dochodów spółek (Estoński CIT) – pytania i odpowiedzi

 

Komu opłaca się CIT estoński?

To rozwiązanie podatkowe dostępne m.in. dla spółek akcyjnych (w tym także prostych S.A.), spółek z o.o., spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na CIT estoński?

Posiadanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ogółu praw oraz obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną uniemożliwia zastosowanie estońskiego CIT.

 

Czy warto przejść na CIT estoński?

Tak. Największymi korzyściami są efektywna stawka podatkowa oraz brak zaliczeń miesięcznych na podatek dochodowy.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!