Znaki towarowe

Wzory użytkowe to przedmioty ochrony, na które Urząd Patentowy udziela praw ochronnych, czyli praw do wyłącznego z nich korzystania w sposób zarobkowy na obszarze jednego lub kilka państw. Rejestracja znaku towarowego, którym może być każde oznaczenie identyfikujące firmę, sprawia, że właściciel lub właściciele zyskują ochronę prawną na produkty i usługi, które są nim sygnowane. Ochrona znaku nie tylko zapobiega czerpaniu korzyści przez nieuczciwą konkurencją, ale sprawia też, że przedsiębiorca zyskuje możliwość użytkowania znaku w sposób zarobkowy. Jako eksperci ds. patentów i wzorów przemysłowych, zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procedury zastrzeżenia znaku towarowego i posługiwania się znakiem towarowym na terenie Polski i innych krajów.

 

Ochrona prawna znaków towarów – informacje podstawowe

Kwestie dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych są regulowane przede wszystkim przez Prawo własności przemysłowej (oraz Rozporządzenia Premiera i Rady Ministrów, oraz ustawę o warunkach dostępu do wykonywania niektórych zawodów). W Urzędzie Patentowym RP jako centralnym organie administracji rządowej realizowane są wszystkie kwestie związane z rozpatrywaniem podań oraz rozstrzyganiem postępowań sprzeciwowych i spornych. Urząd odpowiada także za prowadzenie jawnego rejestru znaków towarowych, który umożliwia ustalenie jednoznacznego oraz dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

 

Rejestracja znaku towarowego w Polsce i UE

Procedura zastrzeżenie znaku towarowego ma charakter wieloetapowy i obejmuje takie działania jak:

 1. Analiza zdolności rejestrowej (ocena możliwości uzyskania ochrony).
 2. Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji (opracowanie dokumentacji dla Urzędu Patentowego).
 3. Sprawdzenie zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Publikacja informacji o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 5. Okres sprzeciwowy (możliwość wniesienia sprzeciwu względem zgłoszonego znaku towarowego przez inne podmioty).
 6. Zarejestrowanie znaku towarowego (po pozytywnej weryfikacji i braku sprzeciwu procedura kończy się publikacją znaku w rejestrze znaków towarowych).

 

Znak towarowy Twojej firmy – zakres naszych usług:

 • opracowanie zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych znaków towarowych,
 • wykluczenie istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji,
 • badanie znaków towarowych pod kątem naruszenia praw innych podmiotów,
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych przed Urzędem Patentowym RP,
 • przygotowanie umów (licencyjnych, o współpracy, przeniesienia praw itp.),
 • przejęcie pełnomocnictwa,
 • udzielenie odpowiedzi na odmowę uznania rejestracji znaku towarowego międzynarodowego (system madrycki),
 • sprawy dotyczące prawa ochronnego włącznie z prawem własności intelektualnej.

 

Ochrona znaku towarowego

 • monitoring oraz wnoszenie opłat za ochronę znaku towarowego,
 • wprowadzanie zmian w rejestrze,
 • złożenie wniosku w przypadku unieważnienia znaku towarowego,
 • weryfikacja potencjalnych naruszeń znaku towarowego przez inne przedsiębiorstwo,
 • pomoc w zgromadzeniu materiału potwierdzającego naruszenie praw klientów,
 • wsparcie w postępowaniu celnym oraz ochronie znaków na granicy,
 • obrót prawami (przeniesienie praw czy udzielenie licencji).

 

Wsparcie prawne w ochronie znaków towarowych – jak pomagamy?

Udzielimy wszelkich informacji o znaku towarowym oraz pomożemy przedsiębiorcom w szybkiej realizacji formalności związanych z zastrzeżeniem wzoru. Po otrzymaniu pełnomocnictwa złożymy wniosek o rejestrację znaku towarowego. Zapewnimy także wsparcie w sprawach związanych z naruszeniem chronionego znaku towarowego, występując do Urzędu Patentowego RP z oficjalnym sprzeciwem.

 

Prawna ochrona znaków towarowych z Tlhub – dlaczego warto?

Procedura rejestracji znaku towarowego może przebiegać bez utrudnień, niemniej zdarza się, że posiadacze wcześniejszych znaków wnoszą sprzeciw wobec rejestracji nowego znaku. Od wielu lat świadczymy usługi z zakresu reprezentowania interesów przedsiębiorców. Procedura sprzeciwowa może być bardzo czasochłonna i zakończona niepowodzeniem, dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie prawne. Korzystając z pomocy naszych doradców, mają Państwo pewność, że zebrana przez nas dokumentacja pozwoli rzetelnie uzasadnić skuteczność bądź brak skuteczności sprzeciwu.

 

Znaki towarowe – pytania i odpowiedzi?

 

Co trzeba zrobić, aby zastrzec znak towarowy?

Aby zastrzec znak towarowy, należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego RP – osobiście (za pośrednictwem poczty albo elektronicznie) lub za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Ile trzeba czekać na decyzję o udzieleniu prawa ochronnego?

Po publikacji informacji w Biuletynie Urzędu Patentowego inne podmioty mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. Po tym czasie zostanie udzielone prawo ochronne.

 

Czy prawo ochronne obejmuje wspólny znak towarowy?

Na wspólny znak towarowy zwykły prawo ochronne przysługuje wyłącznie organizacjom.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!