Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowa instytucja wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu zagwarantowania trwałości przedsiębiorstw wobec zmian pokoleniowych oraz ochrony utraty majątku rodzinnego. Nie ulega wątpliwości, że innowacyjne zasady przekazywania firm rodzinnych kolejnym pokoleniom nie tylko ułatwią zarządzanie majątkiem, ale także wyeliminują ryzyko jego rozdrobnienia po śmierci założyciela. Jako eksperci w zakresie doradztwa księgowego i podatkowego, oferujemy Państwu wsparcie w najważniejszych aspektach dotyczących założenia fundacji rodzinnej oraz korzyści z tym związanych.

 

Czy fundacja rodzinna to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy?

 • Jesteś właścicielem firmy i chcesz zaplanować sukcesję?
 • Zależy Ci na uregulowaniu kwestii związanych z zarządzaniem majątkiem w kolejnych pokoleniach?
 • Chcesz utworzyć podmiot, który będzie właścicielem aktywów majątkowych, a jednocześnie poprowadzi działalność społeczną lub charytatywną?
 • Szukasz sposobu na zabezpieczenie spadku przez partnera, z którym pozostajesz w związku nieformalnym?

Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej na co najmniej jedno pytanie, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Obsługa fundacji rodzinnych – zakres naszych usług:

 • doradztwo i analiza kwestii związanych z założeniem i działalnością fundacji rodzinnej,
 • uczestnictwo w czynnościach notarialnych (złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej),
 • bieżąca obsługa organów fundacji,
 • opracowywanie i archiwizowanie dokumentów korporacyjnych,
 • pomoc w rejestracji fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych,
 • sporządzanie umów w zakresie przeniesienia aktywów,
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną,
 • analiza prawna prowadzonej działalności pod kątem wdrożenia nowych inwestycji.

 

Zakładanie fundacji rodzinnej

Oferujemy wsparcie na każdym etapie tworzenia fundacji rodzinnej:

 • Pomożemy w sporządzeniu testamentu bądź opracowaniu aktu założycielskiego.
 • Ustalimy status i sporządzimy spis mienia.
 • Doradzimy w kwestii ustanowienia organów fundacji wymaganych przez ustawę lub status.
 • Wyjaśnimy, czym jest fundusz założycielski i wyjaśnimy wszelkie kwestie dotyczące jego wniesienia.
 • Będziemy sprawować nadzór nad postępowaniem rejestrowym.

 

Księgowość fundacji rodzinnej

 • obieg dokumentacji finansowo-księgowej (dostarczanie, przechowywanie oraz digitalizacja),
 • kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalno-prawnym,
 • weryfikacja dokumentów i działalności ze statusem fundacji rodzinnej,
 • wycena aktywów finansowych i niefinansowych wnoszonych do fundacji,
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych oraz okresowe audyty,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • obsługa prawna beneficjentów fundacji rodzinnej.

 

Wsparcie funkcjonowania fundacji rodzinnej – jak pomagamy?

Kluczowym elementem tworzenia fundacji rodzinnej jest uwzględnienie oczekiwań beneficjentów fundacji w kwestii zabezpieczenia finansowego. Specjaliści z naszej firmy zaprezentują najkorzystniejsze formy organizacji wewnętrznej dostosowane do wymogów przedsiębiorcy. Chcemy, aby sukcesja biznesu zapewniała ciągłość i stały rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Proponujemy także wdrożenie nowych inwestycji oraz zdefiniowanie sposobów rozdzielenia zysków. Beneficjenci fundacji rodzinnej mogą natomiast liczyć na zaproponowanie atrakcyjnych form współpracy.

 

Fundacja rodzinna z Tlhub – dlaczego warto?

Majątek właściciela firmy dziedziczą w równych częściach współmałżonek oraz dzieci. Niestety, może się zdarzyć, że spadkobiercy mają odmienne wizje zarządzania przedsiębiorstwem. Aby uniknąć konfliktów, które mogłyby doprowadzić do upadku rodzinnego biznesu, ustawodawca wprowadził rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej.

 

Po śmierci właściciela spółka może przejść w ręce fundacji rodzinnej, która zrealizuje plany fundatora, a zyski może wykorzystać na rozwój biznesu lub podzielić je między członkami rodziny. Takie działanie sprawia, że firmy rodzinne mają szansę utrzymać się na rynku i są chronione przed upadłością. Majątek fundacji rodzinnej jest całkowicie bezpieczny – oddzielony od majątku prywatnego i firmowego.

 

Fundacje rodzinne – pytania i odpowiedzi

Co to jest fundacja rodzinna?

Ustawa o Fundacji Rodzinnej głosi, że fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia i zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełnienia świadczeń na ich rzecz. Beneficjentem fundacji rodzinnej może być dowolna osoba fizyczna (nie ma warunku pełnoletności).

 

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna, ustanowiona przez fundatora, to legalny sposób na odłączenie biznesu i rodziny, gdyż majątek rodzinny staje się własnością fundacji będącej swoistym skarbcem rodzinnym. Co więcej, formuła prawna fundacji stwarza możliwości uniknięcia PIT i daniny solidarnościowej w przypadku odsprzedaży przedsiębiorstwa, a także pozwala niekiedy ograniczyć lub opóźnić opodatkowanie.

 

Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna?

Ustawodawca dozwala na następujące rodzaje działalności: zbywanie mienia (jeżeli nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia), najem bądź dzierżawa, przystępowanie do spółek handlowych, udział w funduszach inwestycyjnych, kupno i sprzedaż papierów wartościowych czy instrumentów pochodnych, udzielanie pożyczek wybranym podmiotom, obrót zagranicznymi środkami płatniczymi, produkcja roślinna i zwierzęca, oraz działania z zakresu gospodarki leśnej.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!