Doradztwo korporacyjne

Doradztwo na etapie zakładania spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz obsługa korporacyjna to ważne aspekty działalności naszej firmy. Doskonale wiemy, że profesjonalne zaplanowanie struktury przedsiębiorstwa to podstawa efektywnego rozwoju biznesowego firmy. Natomiast poprawnie przeprowadzony proces wdrażania odpowiednich rozwiązań pozwoli na uzyskanie założonych celów. Przedsiębiorcy powinni także pamiętać o odpowiedzialności za bieżącą działalność spółki, kompletność i poprawność jej dokumentacji oraz dopełnienie wymaganych prawem formalności. W tym zakresie wsparcie radcy prawnego pozwoli uniknąć błędów i potencjalnych sankcji.

 

Doradztwo prawne będzie pomocne również w przypadku planowania sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa. Badanie due diligence spółki pozwoli oszacować jej wartość i będzie stanowić punkt wyjścia do toczących się negocjacji. Umożliwi także ochronę w przypadku potencjalnych roszczeń po dokonaniu transakcji. Radca prawny i doradca podatkowy będą również pomocni podczas kontroli, postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych oraz w przypadku sporów między wspólnikami.

 

Obsługa korporacyjna – zakres naszych usług:

 • opracowanie umów i innej niezbędnej dokumentacji oraz kompleksową pomoc prawną przy tworzeniu spółek, fundacji i stowarzyszeń;
 • kompleksowa obsługa korporacyjną spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń;
 • bieżące doradztwo z zakresu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców;
 • obsługa prawna procesów przekształceń, fuzji i podziałów spółek prawa handlowego;
 • audyty i badanie due diligence;
 • doradztwo i obsługę sprzedaży lub kupna spółki;
 • audyt i doradztwo w zakresie optymalizacji strukturalnej działalności gospodarczej;
 • wdrażanie podatkowych rozwiązań optymalizacji strukturalnej działalności gospodarczej i przekształcenia spółek;
 • wsparcie w likwidacji spółki, w tym pełnienie funkcji likwidatora;
 • pomoc prawną na każdym etapie restrukturyzacji podmiotu;
 • kompleksowa obsługa upadłości firm;
 • obsługa z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy;
 • reprezentacja przed sądami, w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • obsługa na etapie kontroli prowadzonej przez uprawnione osoby lub instytucje;
 • doradztwo podatkowe dla spółek;
 • rozwiązywanie sporów między wspólnikami;
 • zabezpieczenie pokoleniowej sukcesji majątku;
 • pomoc przy ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego;
 • doradztwo prawne dla spadkobierców w okresie sprawowania zarządu sukcesyjnego;
 • wsparcie prawne dla spadkobierców w zakresie zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W jaki sposób pomagamy?

 

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju spółki. Przygotowujemy umowy i dokumentację potrzebną do utworzenia spółek, fundacji i stowarzyszeń. Doradzamy optymalne rozwiązania w zakresie strukturalnej działalności gospodarczej oraz przedstawiamy propozycje przekształcenia, a także wdrażamy wybraną przez klienta ścieżkę restrukturyzacji. Dbamy o niezbędną dokumentację, zawiadomienia i terminowe wykonanie określonych prawem procedur. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że dopełnione zostaną wszystkie niezbędne formalności, a czas potrzebny na ich przeprowadzenie zostanie skrócony do minimum.

 

Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną, dbając o poprawne prowadzenie dokumentacji korporacyjnej i dopełnienie wszelkich procedur w trakcie zmiany składu zarządu, czy kapitału zakładowego. Weryfikujemy poprawność dokumentów korporacyjnych takich, jak: roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu czy uchwały wspólników. Zajmujemy się obsługą sprzedaży udziałów, akcji oraz reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach. Przygotowujemy również projekty zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad, a także inne wymagane prawem dokumenty korporacyjne.

 

Przeprowadzamy badania spółek na potrzeby transakcji kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa. Pomagamy Klientom w opracowaniu dokumentów potrzebnych do oszacowania wartości firmy, a następnie wspieramy ich na etapie negocjacji i finalizacji transakcji. Prowadzimy także kompleksowe doradztwo podatkowe dla spółek w zakresie restrukturyzacji, fuzji, przejęć, kupna lub sprzedaży spółki. Wskazujemy optymalne rozwiązania i wdrażamy je w życie. Reprezentujemy spółki podczas kontroli, w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Obsługujemy także sprawy dotyczące sporów między wspólnikami.

 

Zapewniamy także kompleksową obsługę prawno-podatkową przedsiębiorców jednoosobowych, działających na podstawie wpisu w CEIDG oraz firm rodzinnych w zakresie bezpiecznej prawnie i optymalnej podatkowo pokoleniowej sukcesji majątku, ze szczególnym naciskiem na zachowanie zdolności operacyjnych funkcjonującego przedsiębiorstwa. Opracowujemy możliwe modele sukcesji pokoleniowej majątku i doradzamy w zakresie wyboru najbardziej optymalnego. Pomagamy w zakresie opracowania szczegółowej treści testamentów, bazując na wnikliwej analizie stosunków majątkowych i rodzinnych. Doradzamy oraz pomagamy również w tworzeniu rodzinnych fundacji oraz spółek holdingowych.

 

Dlaczego TLhub?

 

Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek to jeden z podstawowych obszarów świadczonych przez nas usług. Pomagamy klientom w prowadzeniu dokumentacji korporacyjnej oraz reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach.

 

Wspieraliśmy klientów w procesach podziałów oraz fuzji spółek. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw oraz wspieramy na każdym etapie transakcji, m.in. opracowując stosowną dokumentację i biorąc udział w negocjacjach.

 

Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie planowania sukcesji przedsiębiorstwa. Wskazujemy dostępne możliwości i doradzamy optymalne prawnie oraz podatkowo formy przekazania firmy spadkobiercom. Indywidualne podejście, dokładna analiza indywidualnej sytuacji i nasza dbałość o każdy szczegół pozwalają na skuteczne oraz bezpieczne przeprowadzenie klienta przez cały proces. Działania naszej firmy pozwalają na uniknięcie poważnych problemów związanych ze sporami rodzinnymi, które niejednokrotnie prowadzą do paraliżu decyzyjnego, a w konsekwencji upadku dobrze funkcjonujących wcześniej przedsiębiorstw.

 

Oferujemy także obsługę prawną z zakresu prawa pracy. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych i przed organami.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.