Postępowania podatkowe, celno-skarbowe, kontrole podatkowe

Kontrola podatkowa lub celno-skarbowa, a także wszczęcie postępowania podatkowego wiążą się z dużą niepewnością dla większości podmiotów. Z tego względu tak ważne jest przeprowadzenie audytu przez doświadczonych doradców podatkowych, którzy zweryfikują poprawność dokumentacji i przekażą odpowiednie wskazówki dotyczące procedury. Świadomość przepisów, które regulują pracę organów skarbowych oraz zasad toczącego się postępowania, umożliwią odpowiednie zaplanowanie działań, które powinna podjąć firma. Właściwe przygotowanie do kontroli lub postępowania na drodze sądowej minimalizuje ryzyka związane z potencjalnymi błędami.

 

Postępowanie podatkowe, celno-skarbowe, kontrole podatkowe – zakres naszych usług:

 • wskazanie potencjalnych ryzyk i przedstawienie działań zapobiegających potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz przed sądami (dotyczy to także urzędu celno-skarbowego),
 • wskazanie zmian pomagających uniknąć błędów w przyszłości,
 • opracowanie strategii i przygotowanie pracowników do właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego,
 • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby toczącego się postępowania,
 • pomoc oraz udział w przesłuchaniach świadków i stron postępowania.

 

Kontrola skarbowa i celno skarbowa

 • weryfikacja i audyt dokumentacji podatkowej podlegającej kontroli celno-skarbowej,
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołów badania dotyczącego prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz protokołu czynności kontrolnych z prac przeprowadzonych w urzędzie, siedzibie kontrolowanego (lub w innym miejscu związanym z prowadzoną działalnością) czy urzędach obsługujących organy KAS,
 • sporządzanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu podatkowego,
 • weryfikacja poprawności przebiegu kontroli i potencjalnych błędów popełnionych przez organy skutkujących wadliwością zebranego materiału dowodowego,
 • szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców z zakresu podatków i wszczęcia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i celno-skarbowych.

 

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa – różnice

Kontrolę celno-skarbową prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego, przy czym wszczęcie kontroli następuje bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola podatkowa leży natomiast w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz prezydenta miasta na podstawie Ordynacji Podatkowej. W odróżnieniu od kontroli celno-skarbowej istnieje własność miejscowa, czyli konkretny Urząd sprawuje piecze nad wybranymi miejscowości. Zgodnie z przepisami prawa kontrola celno-skarbowa obejmuje natomiast teren całego kraju.

 

Jako specjaliści w dziedzinie przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej reprezentujemy firmy w postępowaniach sądowych oraz w komunikacji z organami podatkowymi. Przygotowujemy wyjaśnienia i odpowiedzi na wezwania organów, a także zastrzeżenia do protokołu kontroli. Analizujemy przebieg postępowania i w razie popełnienia błędów przez organy podatkowe, reprezentujemy Klienta, wskazując na wadliwość zebranego materiału dowodowego.

 

Postępowania i kontrole skarbowe – jak pomagamy?

Nasza firma doradcza świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy podatnikom w przypadku sporów z organami podatkowymi. Wspieramy Klienta w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, jak również w postępowaniach podatkowych i przed sądami. Szczegółowo weryfikujemy dostępną dokumentację dowodową oraz pomagamy w kompletowaniu materiału dowodowego na potrzeby toczącego się postępowania.

 

Nasza firma doradcza opracowuje kompleksowe procedury podatkowe i wytyczne służące należytemu wypełnianiu przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej.

 

Kontrole podatkowe i sprawy celno skarbowe z TLhub – dlaczego warto?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki, doradcy podatkowi oraz radcy prawni TLhub skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania. Doskonale poruszamy się w tematyce dotyczącej kontroli podatkowej i postępowań administracyjnych, sądowych oraz sądowo-administracyjnych i celno-skarbowych, wspierając Klientów na każdym etapie procesu.

 

Pod koniec każdego roku przygotowujemy szkolenia ogólne z najnowszych i najistotniejszych zmian w prawie wchodzących w życie w nadchodzącym roku. Świadomość przepisów prawa pozwala bowiem uniknąć błędów skutkujących potencjalną odpowiedzialnością przedsiębiorcy.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!