Doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych (NGO)

Organizacje pozarządowe, działające w interesie społecznym, to ważny element współczesnych społeczeństw. Fundacje i stowarzyszenia realizują zadania społeczne, w których państwo z różnych powodów bywa niewydolne. Podmioty te utrzymują się w dużej mierze z dotacji, dobrowolnych wpłat lub składek, i podlegają szczególnym reżimom odpowiedzialności prawnej i finansowej.

 

Profesjonalnie i kompleksowo zaplanowana struktura NGO to podstawa efektywnego i sprawnego działania podmiotu, z jednoczesnym zabezpieczeniem jego działalności statutowej. Poza realizacją celów statutowych, organizacje pozarządowe muszą pamiętać o odpowiedzialności za bieżącą działalność, kompletność i poprawność dokumentacji oraz dopełnienie wymaganych prawem formalności i procedur.

Wsparcie prawne będzie pomocne na etapie zakładania samego podmiotu, tworzenia jego struktury, dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, a także bieżącej działalności i współpracy z podmiotami trzecimi. Doradca podatkowy oraz księgowy i specjalista ds. rozliczeń doradzą w zakresie podatków oraz rozliczeń, zwłaszcza dotacji i darowizn, dzięki czemu organizacje będę mogły skupić się na realizacji swoich celów statutowych.

 

Kompleksowa obsługa organizacji pozarządowych

Bezpieczeństwo prawne i finansowe to podstawa prowadzenia organizacji pozarządowych. Jako specjaliści z długoletnim doświadczeniem na rynku usług doradztwa podatkowego pomagamy członkom stowarzyszeń i fundacji przy zakładaniu i prowadzeniu organizacji. Oferujemy pełen zakres usług prawnych, w tym przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności pożytku publicznego. Z naszą pomocą działalność będzie prowadzona w sposób transparentny i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych.

Doskonale wiemy, że początki bywają trudne, dlatego w naszych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę ograniczone możliwości budżetowe i dostosowujemy zakres prac do realnych potrzeb podmiotu.

 

Pomoc prawna, podatkowa i księgowa dla stowarzyszeń i fundacji

 • pomoc prawna w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i wniosków do KRS,
 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji (statutów), umów (w szczególności umowy sponsoringu), regulaminów itp.,
 • bieżąca stała obsługa prawna, podatkowa i księgowa fundacji i stowarzyszeń,
 • doradztwo prawne w prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • doradztwo w zakresie obsługi zewnętrznych źródeł finansowania i pomoc w bieżącej obsłudze działalności,
 • opracowanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych,
 • bieżące konsultacje prawne dla organów zarządczych i organów nadzorczych,
 • projektowanie umów oraz ich opiniowanie, a także przygotowywanie projektów uchwał,
 • reprezentacja organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Wsparcie w uzyskaniu i utrzymaniu statusu organizacji pożytku publicznego

 • pomoc prawna w uzyskiwaniu statusu OPP,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej NGO,
 • przygotowywanie i weryfikowanie zawieranych przez NGO umów z podmiotami trzecimi.

 

Jak wspieramy organizacje pożytku publicznego?

Wspieramy organizacje pozarządowe od samego początku istnienia – już na etapie przygotowywania statutów i procesu rejestracji. Opracowujemy i przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji organizacji pozarządowych, reprezentujemy również podmioty na etapie rejestracji. Doradzamy najbardziej optymalne rozwiązania i zapisy statutowe. Prowadzimy niezbędną dokumentację, realizujemy niezbędne zawiadomienia i zgłoszenia wynikające z przepisów prawa.

Prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawno-podatkowo-księgową organizacji pozarządowych. Weryfikujemy poprawność dokumentów, wniosków i procedur wewnętrznych.

Reprezentujemy organizacje rządowe podczas kontroli, w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Obsługa organizacji NGO z Tlhub.pl – dlaczego warto?

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym, podatkowym i księgowym na rzecz organizacji pozarządowych. Od wielu lat zapewniamy kompleksową obsługę prawną jednej z największych fundacji w Polsce, tj. Fundacji Siepomaga.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Organizacje pozarządowe NGO – pytania i odpowiedzi

Co to znaczy NGO?

NGO, czyli organizacje pozarządowe, to podmioty które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej, a ich działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku.

 

Co to jest pożytek publiczny?

To działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje NGO w sferze zadań publicznych., np. pomoc samotnym matkom, seniorom czy osobom w czynnym nałogu.

 

Jak sprawdzić czy coś jest organizacją pożytku publicznego?

W celu weryfikacji statusu organizacji pożytku publicznego, wystarczy skontrolować wpis do KRS. Na wyciągu w polu „status OPP” powinno być wpisane słowo „tak”.

 

Czym zajmują się organizacje pożytku publicznego?

Celem stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą oraz nieprowadzących takiej działalności jest rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, np. bezdomności, wykluczenia osób z niepełnosprawnościami czy wsparcie osób uzależnionych.

 

Jakie przepisy stosuje się do fundacji?

Organizacje NGO działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi zawartymi w ustawie o fundacjach, która opisuje zasady powoływania, funkcjonowania oraz zamykania fundacji.Doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych (NGO)

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!