Podatek od nieruchomości

Świadczymy szeroki zakres usług obejmujący doradztwo podatkowe i prawne, przeglądy podatkowe, prowadzenie postępowań oraz organizację szkoleń. Usługa doradztwa związanego z podatkiem od nieruchomości dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które rozliczają podatek od gruntów i nieruchomości wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w celach z tym niezwiązanych.

 

Podatek od nieruchomości – zakres naszych usług:

  • bieżące konsultacje w sprawach podatkowych (również telefoniczne i online);
  • doradztwo w zakresie identyfikacji gruntów, lokali lub budowli jako przedmiotu opodatkowania;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie opinii podatkowych;
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie i analiza umów z uwzględnieniem skutków podatkowych.​

 

Optymalizacja podatku od nieruchomości

  • doradztwo w zakresie możliwości optymalizacyjnych podatku od nieruchomości (także nieruchomości komercyjnych);
  • doradztwo w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego.

 

TLhub – Twój doradca podatkowy od nieruchomości

Mamy bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze Klientów w zakresie podatku od nieruchomości i kontaktów z organami podatkowymi. Obsługujemy jednostki samorządu terytorialnego jako organy podatkowe, jak i podatników, w tym przedsiębiorców. Łączymy doświadczenie w obsłudze podmiotów obowiązanych do rozliczania podatku od nieruchomości z rzetelną wiedzą i znajomością stanowisk prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i doktrynie prawa podatkowego, dzięki czemu wskazujemy rozwiązania bezpieczne i dostosowane do Państwa indywidualnej sytuacji.

 

Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli podatkowych, czynności sprawdzających oraz w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Podatki od nieruchomości – pytania i odpowiedzi

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku nakładany jest na właścicieli, użytkowników wieczystych oraz samoistnych posiadaczy nieruchomości w postaci gruntów, obiektów budowlanych lub ich części, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest opłacany ratalnie w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jego wysokość jest regulowana przez organ podatkowy właściwy dla miejsca położenia przedmiotów opodatkowania.

 

Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Osoby fizyczne, które sprzedały nieruchomość po upływie pięciu lat (do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie bądź wybudowanie), nie płacą podatku dochodowego bez względu na to, na jaki cel przeznaczą te dochody.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!