Podatki lokalne

Podatki lokalne to daniny zasilające budżety jednostek samorządowych. Jest to na przykład podatek od nieruchomości ustalany samodzielnie przez rady gmin. Każda gmina uchwala własne stawki zgodnie z art. 5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ramach limitów określanych na podstawie obwieszczenia ministra finansów. Nieopłacenie podatku w wymaganym terminie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości, a niekiedy także kary finansowej. Jeżeli chcą się Państwo uchronić przed konsekwencjami finansowymi lub mają wątpliwości odnośnie do wysokości podatku od nieruchomości, lub innych danin lokalnych, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

Podatki i opłaty lokalne – rodzaje

Oferujemy doradztwo podatkowe w zakresie podatków lokalnych, do których należą:

 • podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych ujęte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • podatek rolny ujęty w ustawie o podatku rolnym,
 • podatek leśny ujęty w ustawie o podatku leśnym,
 • podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • podatek od spadków i darowizn ujęty w ustawie o podatku od spadku i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Podatki i opłaty lokalne – zakres naszych usług:

 • opracowanie opinii prawnych oraz sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach o ww. podatki lokalne,
 • zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości,
 • ocena prawidłowości zastosowania odpowiedniej stawki podatku lokalnego,
 • bieżące rozliczenia podatkowe (zeznania podatkowe).

 

Optymalizacja w podatkach i opłatach lokalnych – jak pomagamy?

Istnieje wiele sposobów optymalizacji podatkowej m.in. wykluczenie obiektów budowlanych z definicji podlegających opodatkowaniu, reklasyfikacja budynku czy wyodrębnienie z opodatkowania instalacji i urządzeń umieszczonych w budynku. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych, wspartym o najnowsze interpretacje indywidualne, przedsiębiorca może zaoszczędzić, stosując zwolnienia infrastruktury kolejowej lub też dokonać optymalizacji w przypadku kontenerów, stacji redukcyjnych czy hal namiotowych. Złożoność przepisów prawa sprawia, że skuteczna optymalizacja jest często możliwa wyłącznie przy wsparciu ekspertów podatkowych.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że wysokość podatku od nieruchomości nie zawsze wynika z ewidencji gruntów! Nasi doradcy często spotykają się z sytuacją, w której dane z ewidencji są niezgodne ze stanem faktycznym nieruchomości. Pomożemy Państwu we wszystkich sprawach spornych, zapewniając merytoryczne wsparcie i indywidualną interpretację.

 

Podatki lokalne kompleksowe doradztwo Tlhub – dlaczego warto?

Specjalizujemy się w sprawach spornych dotyczących podatków lokalnych. Oferujemy wsparcie w zakresie interpretowania kwestii związanych z podatkiem od nieruchomości oraz pomagamy przedsiębiorcom w optymalizowaniu jego wysokości. Pozostajemy na bieżąco z aktualizacjami przepisów prawa, dzięki czemu mają Państwo pewność, że ich rozliczenia są dokonywane terminowo i rzetelnie.

 

Podatek lokalny – pytania i odpowiedzi

 

Co to są podatki lokalne?

Podatki lokalne to daniny, które zasilają budżet samorządu lokalnego.

 

Jakie podatki zaliczamy do podatków lokalnych?

Wyróżniamy następujace opłaty lokalne: podatki od nieruchomości, leśne, rolne, dochodowe, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

 

Kto płaci podatki lokalne?

Podatki uiszczają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne włącznie ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów górna granica stawki podatku i opłat lokalnych nie będzie mogła przekroczyć następujących wartości.

 

Od gruntów:

 • 1,34 zł od 1 m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 6,66 zł od 1 ha pod wodami stojącymi lub płynącymi;
 • 0,71 zł od 1 m2 użytkowanych przez organizacje pożytku publicznego;
 • 4,39 zł od 1 m2 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i zlokalizowanych na obszarach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjmuje przeznaczenie mieszkalne, usługowe bądź o przeznaczeniu mieszanym.

Od budynków albo ich części:

 • mieszkalnych – 1,15 zł od (1 m2 powierzchni użytkowej),
 • przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł,
 • przeznaczonych do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł,
 • powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,76 zł,
 • pozostałych, eksploatowanych przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł,

Należy przy tym zaznaczyć, że o wysokości odpowiedniej stawki podatku od nieruchomości zdecydują jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!