Finansowanie zadań własnych i zleconych w JST

Finansowanie działalności JST w poszczególnych obszarach jest zróżnicowane. Wynika to z obowiązującego rozdziału na zadania własne i zlecone, których finansowanie podlega odmiennym regułom. W praktyce aspekty finansowania, w tym jego niedostatecznego poziomu, prawidłowości wydatkowania środków, kontroli i nadzoru nad tymi wydatkami bywają problematyczne. To np. jak rozliczyć dotację na finansowanie zadań oświatowych, czy jak finansować zadania zlecone ustawami w braku dotacji, to pytania, które stoją przed reprezentantami powiatu czy gminy będącej jednocześnie podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

 

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego – zakres naszych usług:

Świadczymy usługi skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu opracowania, zarządzania oraz rozliczania projektów unijnych i krajowych.

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w realizacji zadań publicznych oraz zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. W zakres naszych usług wchodzą zadania:

  • analiza możliwości uzyskania dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej,
  • pomoc w doborze odpowiedniego projektu unijnego/krajowego,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • nadzór nad zaopiniowaniem wniosku,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem projektem,
  • rozliczanie projektu,
  • wsparcie w czasie ewentualnej kontroli projektu,
  • przygotowanie wniosków o płatność.

 

Jak pomagamy w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego?

Zespół TLhub udziela wsparcia w znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych i udzieleniu odpowiedzi na pytania wynikające z praktyki stosowania niejasnych albo skąpych regulacji. Pomagamy interpretować przepisy o finansach publicznych oraz inne samorządowe akty prawne, które są podstawą funkcjonowania gmin, powiatów czy województw.

 

Wsparcie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego – dlaczego TLhub?

Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Sprawy o znaczeniu lokalnym dotyczą m.in. gospodarki nieruchomościami, edukacji publicznej, odpadów komunalnych, gminnych dróg, ochrony środowiska, utrzymania czystości, pomocy społecznej, ochrony zdrowia czy porządku publicznego. Zadania publiczne (zlecone) to te, które zostały przekazane gminie przez państwo lub inne jednostki reprezentujące samorząd terytorialny w drodze ustawy, lub w wyniku zawartego porozumienia. W celu realizacji tych zadań gmina uzyskuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.

 

Jako specjaliści w zakresie finansowania JST zapewniamy kompleksowe wsparcie w realizacji wszystkich zadań zleconych i własnych, nie naruszając przy tym kompetencji innych organów administracji publicznej.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.