Doradztwo transakcyjne

Inwestorzy i przedsiębiorcy planujący zakup lub sprzedaż spółki, majątku przedsiębiorstw, ZCP, aktywów, udziałów lub praw właścicielskich w spółkach powinni dokładnie przeanalizować nie tylko kwestie biznesowe, ale także potencjalne konsekwencje prawne decyzji. Badanie due diligence i analiza stanu prawnego pozwolą zidentyfikować potencjalne ryzyka i oszacować wartość transakcji. Będzie także dobrym punktem wyjścia do toczących się negocjacji. Ponadto umożliwi eliminację niezgodności przed przystąpieniem do rozmów.

 

Wsparcie doświadczonego radcy prawnego i doradcy podatkowego jest także pomocne przy zakupie nieruchomości lub aktywów niematerialnych oraz przy transferze umów czy praw. Pomoc specjalisty pozwoli uniknąć błędów formalnych i merytorycznych oraz podjąć decyzje ze świadomością okoliczności prawnych. Dodatkowo prawnik pomoże na etapie negocjowania umów i zadba o poprawność całego procesu.

 

Doradztwo transakcyjne – zakres naszych usług:

 • wsparcie w procesach transakcji wykupu pracowniczego lub menedżerskiego,
 • przygotowanie potencjalnych planów naprawczych w przypadku zdiagnozowania istotnych ryzyk oraz pomoc w nadzorowaniu ich wdrażania,
 • reprezentacja przed organami ochrony konkurencji w przypadku zgłoszeń zamiaru koncentracji,
 • doradztwo w przypadku potrzeby uzyskania zgód korporacyjnych i publicznoprawnych.

 

Wspieramy zakup i sprzedaż spółek, aktywów i udziałów

 • doradztwo podczas planowania zakupu lub sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, jawnej lub akcyjnej,
 • wsparcie merytoryczne i pomoc w interpretacji przepisów prawa w zakresie ustalenia roli i obowiązków wspólnika w spółce,
 • badanie due diligence przedsiębiorstwa przed jego zakupem lub sprzedażą,
 • pomoc przy zakupie i sprzedaży nieruchomości lub aktywów niematerialnych, transferu umów oraz praw,
 • obsługa nabycia lub sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa, zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP), aktywów lub sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej i praw właścicielskich w przypadku spółki osobowej,
 • doradztwo dla inwestorów planujących nabycie przedsiębiorstwa lub jego wykup z dofinansowaniem i przy umowach inwestycyjnych oraz transakcjach lewarowanych, a także w zakresie produktów strukturyzowanych,
 • doradztwo i współudział w negocjacjach na każdym etapie transakcji,
 • pomoc przy negocjowaniu propozycji transakcyjnych (ofert wstępnych oraz ofert wiążących),
 • optymalizacja struktury transakcji oraz dbałość o wszystkie formalności na każdym jej etapie.

 

Zgody korporacyjne, listy intencyjne, umowy NDA

 • opracowanie wstępnych dokumentów transakcyjnych: listu intencyjnego (LOI), umowy o zachowaniu poufności (NDA), memorandum inwestycyjnego i protokołu ustaleń (MoU),
 • reprezentacja i wsparcie w negocjacjach dokumentów transakcyjnych: umowy sprzedaży i nabycia (SPA) oraz formuły ustalania ceny przy finalizacji transakcji kapitałowych,
 • wsparcie na etapie podpisania dokumentów i zamknięcia transakcji,
 • doradztwo potransakcyjne, w tym pomoc w opracowaniu dokumentacji potransakcyjnej.

 

Doradztwo transakcyjne dla firm i organizacji – jak pomagamy?

Oferujemy kompleksowe doradztwo transakcyjne. Nasz zespół radców prawnych i doradców podatkowych analizuje stan prawny i przeprowadza badanie przedsiębiorstwa. Następnie przygotowuje bazę informacji niezbędnych w toku negocjacji. Wskazujemy elementy wymagające poprawy oraz potencjalne ryzyka związane z transakcją. Dbamy o przebieg i finalizację sprzedaży lub kupna pod względem formalnym oraz merytorycznym.

 

Doradzamy przedsiębiorcom także w sprawach podatkowych, wskazując wpływ transakcji na powyższe zobowiązania. Projektujemy strukturalne aspekty sprzedaży lub kupna spółki i wskazujemy optymalne rozwiązania. Wspieramy także przy zakupie lub sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP), aktywów lub udziałów w spółkach kapitałowych i praw właścicielskich w spółkach osobowych. Doradzamy inwestorom przy wykupie z dofinansowaniem i przy umowach inwestycyjnych, transakcjach lewarowanych i w zakresie produktów strukturyzowanych. Udzielamy pomocy prawnej dotyczącej zakupu nieruchomości lub aktywów niematerialnych, transferu umów i praw. Zajmujemy się także wykupem pracowniczym oraz menedżerskim.

 

Doradzamy klientom na każdym etapie transakcji, od negocjacji wstępnej oferty, poprzez przygotowanie dokumentów wstępnych i transakcyjnych do momentu finalizacji. Następnie udzielamy wsparcia na etapie potransakcyjnym, dbając o wszystkie formalności i świadcząc doradztwo prawno-podatkowe. Reprezentujemy także Klientów przed organami ochrony konkurencji w przypadku zgłoszeń zamiaru koncentracji i w toku uzyskiwania zgód korporacyjnych oraz publicznoprawnych.

 

Umowa spółki kapitałowej a PCC

Umowy spółek oraz wprowadzane w nich zmiany powodują istotne skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podwyższenie kapitału zakładowego, muszą być przygotowani na konieczność uiszczenia podatku PCC. Jako specjaliści w zakresie doradztwa transakcyjnego wyjaśnimy Państwu, jakie składniki podlegają opodatkowaniu, na jakich zasadach i zgodnie z jaką stawką. Wyjaśnimy, które zmiany w umowie spółki przyczyniają się do podwyższenia podstawy opodatkowania oraz wskażemy optymalny sposób wdrażania zmian.

 

Doradztwo korporacyjne z TLhub – dlaczego warto?

Mamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego. Zespół radców prawnych i doradców podatkowych wielokrotnie wspierał Klientów decydujących się na kupno lub sprzedaż spółki poprzez przeprowadzanie due diligence, reprezentację podczas negocjacji, a także w trakcie opracowania dokumentów transakcyjnych i w momencie finalizacji. Każdorazowo pomagaliśmy Klientom przygotować szczegółowy plan strukturalny oraz formalny transakcji.

 

Doradzaliśmy także inwestorom planującym nabycie przedsiębiorstwa, a także w zakresie produktów strukturyzowanych. Pomagaliśmy także w procesach zakupu i sprzedaży nieruchomości. Wspieraliśmy także spółki, które wymagały usunięcia wskazanych niezgodności prawnych przed transakcją sprzedaży.

 

Każdorazowo dbamy o formalne i merytoryczne zabezpieczenie interesów Klienta. Wskazujemy dostępne możliwości oraz potencjalne ryzyka. Dzięki temu pomagamy wybrać optymalną drogę przeprowadzenia transakcji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.