Regulacje z zakresu prawa pracy podlegają ciągłym zmianom i nie zawsze pracodawcy orientują się w aktualnym stanie prawnym. Z tego względu przedsiębiorcy często zwracają się do prawnika z prośbą o pomoc w przygotowaniu procedur regulujących kwestie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w firmie.

 

Odpowiednie przygotowanie norm wewnątrzfirmowych pozwoli uniknąć sankcji za niedopełnienie obowiązków pracodawcy i odpowiednio stosować przepisy w ewentualnych sytuacjach kryzysowych.

 

Prawo pracy kancelaria dla przedsiębiorców – zakres naszych usług:

 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z pracownikami,
 • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS,
 • doradztwo w toku rozwiązania stosunku pracy, przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • przygotowanie regulaminów wewnątrzfirmowych,
 • tworzenie procedur antymobbingowych,
 • obsługę wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • tworzenie procedur umożliwiających monitorowanie pracy w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) i prawem pracy,
 • doradztwo w przypadku zatrudniania obcokrajowców,
 • doradztwo przy delegowaniu pracowników,
 • szkolenia dla kadry menedżerskiej i działu kadr.

 

Zbiorowe prawo pracy

 • doradztwo prawne w toku zwolnień grupowych,
 • przygotowanie układów zbiorowych pracy.

 

Umowy o pracę i prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, regulaminy wynagradzania i pracy itp.),
 • tworzenie umów o zachowaniu poufności,
 • pomoc prawna w opracowaniu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosowaniem u pracodawcy telepracy i pracy zdalnej.

 

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy – jak pomagamy?

Doradzamy, nie tylko, jak stosować nowe przepisy, ale także jak wdrażać prawidłowo dotychczas obowiązujące regulacje prawne. Zabezpieczamy pracodawców przed ryzykiem roszczeń ze strony pracowników, jak i zarzutami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS. Świadczymy usługi prawne oraz prowadzimy sprawy sądowe włącznie z pisaniem odwołań od decyzji urzędu i skarg do sądu pracy. Dbamy także o odpowiednie przygotowanie umów o pracę, o dzieło i zlecenia, a także kontraktów z osobami samozatrudnionymi. Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszystkich newralgicznych kwestiach, takich jak rozwiązanie umowy o pracę, spory o odszkodowanie czy przywrócenie do pracy w przypadku, jeżeli wypowiedzenie umowy było niesłuszne.

 

Fundusz socjalny – pomoc prawna i podatkowa

Wykonujemy audyty wydatkowania środków z funduszu w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyjaśniamy, jak wydatkować środki z funduszu świadczeń socjalnych, aby spełnić potrzeby pracowników, nie obciążając jednocześnie pracodawcy nadmiernym ryzykiem prawnym.

 

Opracowujemy regulaminy funduszu socjalnego oraz dokumenty pokrewne. Uczestniczymy w rozmowach ze związkami zawodowymi, udzielając porad w zakresie uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych, sposobu przyznawania świadczeń oraz innych kwestii związanych z funduszem świadczeń socjalnych.

 

Doradzamy także w kwestiach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie zakładowego funduszu socjalnego. Pomimo że w ostatnich latach przepisy nie uległy drastycznej zmianie, obserwujemy istotną zmianę wykładni. Gwarantujemy rzetelną pomoc i wsparcie z zakresu interpretacji przepisów.

 

Kancelaria prawa pracy – kompleksowe wsparcie dla firm

Doradzamy przedsiębiorcom zatrudniającym obcokrajowców, świadcząc kompleksowe wsparcie prawne obejmujące doradztwo prawne, księgowość, doradztwo podatkowe i reprezentację przed organami oraz sądami. Zapewniamy także reprezentację osób fizycznych oraz przedsiębiorców przed organami ubezpieczeń społecznych, sądami pracy oraz Inspekcją Pracy.

 

Pomagamy także w tworzeniu odpowiednich procedur w zakresie delegowania pracowników do pracy. Wskazujemy, jakie postanowienia pozwolą zabezpieczyć własność intelektualną oraz tajemnice przedsiębiorstwa. Kontrolujemy również zgodność powyższych dokumentów z przepisami prawa.

 

Radca prawny prawa pracy z TLhub – dlaczego warto?

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z zakresu prawa pracy. Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną, jak również wsparciem prawnym w sytuacjach wyjątkowych, np. wypadki przy pracy, spory sądowe o roszczenia ze stosunku pracy, postępowania kontrolne.

 

Nasz multidyscyplinarny zespół doradza w zagadnieniach dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, pomagając w tworzeniu umów z pracownikami, a także przy opracowaniu regulaminów pracy. Mamy duże doświadczenie w zakresie negocjacji prowadzonych z zakładową organizacją związkową. Pomagaliśmy także podmiotom zmuszonym do przeprowadzenia zwolnień grupowych.

 

Doskonale wiemy, że sytuacja każdego przedsiębiorstwa jest nieco inna. Dlatego za każdym razem wskazujemy dostępne alternatywy, uwzględniając specyfikę branży i konkretnej firmy.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!