Księgowość

Prawidłowo prowadzona ewidencja dokumentów księgowych ma kluczowe znaczenie dla działalności każdej organizacji. Podstawowym celem rejestrowania dokumentów jest możliwość późniejszego czerpania z nich szybkiej i miarodajnej informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Cel ten może być zrealizowany tylko wtedy, jeżeli księgi rachunkowe prowadzone są przy zachowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z ustalonymi przy ich wprowadzaniu zasadami. Odpowiednia polityka podatkowa pozwala natomiast na wybór efektywnych form prowadzenia działalności, a także zgodne z przepisami rozliczanie prowadzonego przedsiębiorstwa oraz osób fizycznych z należnych podatków i danin.

 

Prowadzenie księgowości dla spółek, fundacji i JDG – zakres naszych usług:

 • dopracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki oraz planu kont,
 • ewidencja i archiwizacja dokumentów,
 • usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów i kosztów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z  przygotowaniem planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • rozliczenia transakcji zagranicznych, w tym cła i podatku VAT-UE.

 

Sprawozdania finansowe, rozliczenia roczne, raporty

 • przygotowanie wymaganych sprawozdań finansowych,
 • raportowanie danych finansowych do zarządu firmy zgodnie z ustalonymi z Klientem wymogami;
 • przygotowanie rozliczeń rocznych osób fizycznych i przedsiębiorców,
 • przygotowanie sprawozdań i raportów dla GUS, NBP oraz innych instytucji pożytku publicznego,
 • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej, a także w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych.

 

Księgowość pełna i uproszczona

 • prowadzenie księgowości pełnej i uproszczonej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów planujących lub w trakcie restrukturyzacji, sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa,
 • weryfikacja poprawności dotychczasowego procesu podatkowego w firmie,
 • pomoc w wyborze efektywnych sposobów zarządzania księgowością z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz wymogów prawnych,
 • szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Księgowość dla spółek, fundacji i firm – jak pomagamy?

Prowadzimy księgowość fundacji, stowarzyszeń oraz wszystkich firm, które potrzebują profesjonalnego wsparcia księgowego, ale nie mają wystarczająco środków finansowych, aby pozwolić sobie na zatrudnienie etatowego pracownika. W ramach obsługi księgowej wdrażamy odpowiednie procedury, które minimalizują ryzyko błędu, pozwalając tym samym przedsiębiorcom skupić się na kluczowych działaniach core business. Dzięki temu nasi Klienci mogą bezpiecznie rozwijać swoje firmy. Odpowiednio zaplanowane procedury w zakresie podatków pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z nakładem pracy oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Natomiast ograniczenie liczby potencjalnych błędów oznacza zmniejszenie ryzyka związanego z potencjalnymi sankcjami nakładanymi przez organy podatkowe oraz sądy.

 

Co możemy zaoferować przedsiębiorcom?

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia księgowości firm i wdrożenie zaproponowanej polityki podatkowej. Oferujemy prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości. Dbamy o poprawność ewidencji i archiwizację dokumentów zgodną z przepisami prawa. Zarządzamy księgami rachunkowymi jednostki, rozliczamy podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Przygotujemy także roczne sprawozdanie finansowe dla Państwa firmy.

W zakres naszej oferty wchodzi także rozliczanie transakcji zagranicznych oraz VAT-UE. Prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych wraz z  przygotowaniem planu amortyzacji. Dbamy o poprawność rozliczeń rocznych osób fizycznych i przedsiębiorstw. Szkolimy pracowników wszystkich szczebli z tematyki związanej z księgowością i podatkami, aby zminimalizować ryzyko błędów oraz podnosić efektywność ich codziennej pracy.

 

Reprezentacja przedsiębiorców w urzędach

Księgowi oraz prawnicy z firmy TLhub reprezentują Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Pomagają firmom w trakcie kontroli podatkowej oraz reprezentują je przed organami podatkowymi. Kierujemy także do organów podatkowych wnioski o interpretacje indywidualne oraz przygotowujemy opinie podatkowe.

 

TLhub Księgowość wspiera również Klientów indywidualnych w rozliczaniu należnych podatków. Pomagamy szczególnie w zakresie podatków od nieruchomości i najmu, a także w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Księgowość z TLhub – dlaczego warto?

Nasz dział księgowości ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów biznesowych, kompleksowo wspierając przedsiębiorstwa na każdym etapie prowadzonych rozliczeń. Umożliwiamy naszym Klientom rzetelną ocenę dostępnych alternatyw i wskazujemy optymalne opcje z punktu widzenia ich celu biznesowego.

 

Nasz zespół księgowych przy współpracy z radcami prawnymi i doradcami podatkowymi umożliwia efektywne zarządzanie księgowością. Przygotowujemy plany oraz wskazujemy możliwości, a następnie wdrażamy bezpieczne i efektywne procedury. Jesteśmy rzetelnym partnerem, który wspiera firmy w ich zrównoważonym rozwoju.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.