Cło i akcyza

Cło i akcyza to szereg standardów oraz przepisów, które wymagają wnikliwej analizy w celu zaplanowania efektywnych sposobów eksportowania i importowania towarów. Mnogość regulacji i niekiedy niepewność co do interpretacji zapisów aktów prawnych powodują, że wiele firm decyduje się na pomoc doświadczonych doradców podatkowych i prawników. Wsparcie osoby zajmującej się na co dzień zagadnieniami cła i akcyzy pozwoli wybrać efektywne sposoby zarządzania firmą w zakresie importu oraz eksportu, a także pozyskiwania wymaganych zezwoleń. Specjalista ułatwi również zaplanowanie logistycznych aspektów prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Cło i akcyza – zakres naszych usług:

 • audyt procedur celnych;
 • pomoc w przygotowaniu planu na prowadzenie składu celnego oraz nadzór nad jego wdrożeniem;
 • audyt i poprawa istniejących procedur w składach celnych;
 • wsparcie w zakresie metody ustalania wartości celnej;
 • pomoc przy rejestracji i uzyskaniu certyfikatu EORI;
 • pomoc w uzyskaniu statusu Authorized Economics Operator (AEO) i bieżąca obsługa firm w zakresie uproszczonych procedur celnych;
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na uszlachetnianie czynne i bierne oraz doradztwo w powyższym zakresie;
 • wsparcie w zakresie kontyngentów, ograniczeń przywozowych i wywozowych, a także towarów podwójnego zastosowania;
 • doradztwo w działaniach dotyczących cła antydumpingowego, m.in wniosków o nałożenie lub zniesienie ceł;
 • pomoc w negocjacjach i przygotowaniu umów współpracy z agencjami celnymi;
 • weryfikacja produktów objętych opodatkowaniem akcyzą w kontekście klasyfikacji taryfowej towarów i optymalizacja klasyfikacyjna;
 • składanie wniosków o interpretacje indywidualne i występowanie o wiążące informacje akcyzowe (WIA);
 • pomoc w złożeniu wniosku o zwrot nadpłaconej akcyzy za eksportowane lub dostarczone wyroby akcyzowe;
 • weryfikacja programów informatycznych służących do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa oraz dostosowanie ich do efektywnej wymiany danych z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ;
 • wsparcie i obsługa prawno-podatkowa przy kontroli celnej i w postępowaniach celno-skarbowych;
 • wsparcie w sporach z organami podatkowymi;
 • reprezentację przed organami i sądami, w tym w postępowaniach przed WSA i NSA;
 • przygotowanie opinii i interpretacji prawno-podatkowych;
 • szkolenia obejmujące zakresem tematykę cła i akcyzy;
 • doradztwo dotyczące podatku VAT przy imporcie i eksporcie towarów.

W jaki sposób pomagamy?

 

Nasza firma doradcza świadczy kompleksowe doradztwo w tematyce cła i akcyzy. Przeprowadzamy audyt procedur celnych oraz pomagamy przy rejestracji i uzyskaniu certyfikatu EORI. Wspieramy także przedsiębiorców w procesie uzyskania statusu Authorized Economics Operator (AEO) i świadczymy bieżącą obsługę w zakresie uproszczonych procedur celnych. Opracowujemy plan na prowadzenie składu celnego oraz nadzorujemy jego wdrożenie. Weryfikujemy i poprawiamy istniejące procedury w tym zakresie.

 

Pomagamy uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie czynne i bierne oraz doradzamy w zakresie kontyngentów, ograniczeń przywozowych i wywozowych, a także towarów podwójnego zastosowania. Wspieramy w negocjacjach i przygotowaniu umów współpracy z agencjami celnymi.

 

Doradcy podatkowi TLhub weryfikują towary objęte opodatkowaniem akcyzą w kontekście klasyfikacji taryfowej towarów, poszukując optymalnych rozwiązań dla Klientów w tym zakresie. W razie konieczności składają wnioski o interpretacje indywidualne i występują o wiążące informacje akcyzowe (WIA). Pomagają także złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej akcyzy.

 

Nasza firma doradcza prowadzi także kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie sporów z organami podatkowymi. Reprezentujemy Klientów przed organami i sądami, w tym w postępowaniach przed WSA i NSA. Udzielamy wsparcia przy kontroli celnej i w postępowaniach celno-skarbowych.

 

Ponadto, weryfikujemy programy informatyczne służących do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa, dbając o ich kompatybilność z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ. Przygotowujemy również opinie i interpretacje prawno-podatkowe, a także przeprowadzamy szkolenia z zakresu cła oraz akcyzy.

 

Dlaczego TLhub?

 

TLhub zapewnia Klientom zespół profesjonalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach podatków, w tym w cłach i akcyzie. Dzięki szerokiemu spojrzeniu na problematykę eksportu i importu towarów nasi doradcy podatkowi planują efektywne procedury w tym zakresie, co prowadzi do maksymalizacji zysku firmy. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania uwzględniające indywidualną sytuację przedsiębiorstwa, co przekłada się na efektywne zarządzanie rozwojem biznesowym Klienta.

 

Nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi przygotowują opinie i interpretacje prawno-podatkowe. Posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli oraz w postępowaniach przed sądami. Prowadzą także szkolenia dotyczące cła i akcyzy.

 

TLhub posiada również doświadczenie w zakresie programów służących do prowadzenia księgowości. Weryfikujemy systemy informatyczne służące do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa oraz dostosowania ich do efektywnej wymiany danych z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.