Cło i akcyza

Cło i akcyza to szereg standardów oraz przepisów, które wymagają wnikliwej analizy w celu zaplanowania efektywnych sposobów eksportowania i importowania towarów. Mnogość regulacji i niekiedy niepewność co do interpretacji zapisów aktów prawnych powodują, że wiele firm decyduje się na pomoc doświadczonych doradców podatkowych i prawników. Wsparcie osoby zajmującej się na co dzień zagadnieniami cła i akcyzy pozwoli wybrać efektywne sposoby zarządzania firmą w zakresie importu oraz eksportu, a także pozyskiwania wymaganych zezwoleń. Specjalista ułatwi także zaplanowanie logistycznych aspektów prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Cło i akcyza – kompleksowe doradztwo:

Głównym zadaniem doradcy celnego jest usprawnienie handlu zagranicznego oraz odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie różnego rodzaju transakcji handlowych. W efekcie czas odprawy zostaje skrócony, a towary – przewiezione bez zatrzymania na granicy celnej. Doradztwo celne to usługa, dzięki której unikną Państwo przestojów towarów zagranicznych i ewentualnych kar finansowych.

 

Optymalizacja procedur celnych i usługi dla składów celnych

Zapewniamy wsparcie w całym łańcuchu dostaw, pomagając w realizacji złożonych wyzwań regulacyjnych oraz dbając o to, aby wymiana handlowa była w pełni bezpieczna. Rozwiązania w zakresie optymalizacji celnej obejmują m.in.

 • audyt procedur celnych,
 • pomoc w przygotowaniu planu na prowadzenie składu celnego oraz nadzór nad jego wdrożeniem,
 • audyt i poprawa istniejących procedur w składach celnych,
 • stawki celne i VAT – pomoc w ustalaniu należności za cło,
 • wsparcie w zakresie metody ustalania wartości towaru.

 

Wsparcie w uzyskaniu numeru EORI i statusu AEO

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy to skomplikowany i wymagający proces. Uzyskanie certyfikacji niesie jednak liczne korzyści, takie jak uproszczone procedury celne czy priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientom, wprowadziliśmy usługę doradztwa na każdym etapie prowadzonego audytu. W zakres naszych działań wchodzą:

 • pomoc przy rejestracji i uzyskaniu certyfikatu EORI,
 • pomoc w uzyskaniu statusu Authorized Economics Operator (AEO) i bieżąca obsługa firm w zakresie uproszczonych procedur celnych.

 

Wsparcie i reprezentacja w postępowaniach celno-skarbowych

Zapewniamy udział w postępowaniach podatkowych oraz celno-skarbowych. W zakres naszych usług wchodzą:

 • wsparcie i obsługa prawno-podatkowa przy kontroli celnej i w postępowaniach celno-skarbowych,
 • wsparcie w sporach z organami podatkowymi,
 • reprezentacja przed organami i sądami, w tym w postępowaniach przed WSA i NSA,
 • przygotowanie opinii i interpretacji prawno-podatkowych.

 

Wnioski o zwrot akcyzy

 • pomoc w złożeniu wniosku o zwrot nadpłaconej akcyzy za eksportowane lub dostarczone wyroby akcyzowe.

 

Doradztwo VAT dla importerów i eksporterów

 • doradztwo związane z podatkiem VAT przy imporcie i eksporcie towarów.

 

Doradztwo z zakresu ceł i akcyzy – pozostałe usługi

 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na uszlachetnianie czynne i bierne oraz doradztwo w powyższym zakresie,
 • wsparcie w zakresie kontyngentów, ograniczeń przywozowych i wywozowych, a także towarów podwójnego zastosowania,
 • doradztwo w działaniach dotyczących cła antydumpingowego, m.in wniosków o nałożenie lub zniesienie ceł,
 • pomoc w negocjacjach i przygotowaniu umów współpracy z agencjami celnymi (także poza Unią Europejską),
 • weryfikacja produktów objętych opodatkowaniem akcyzą w kontekście klasyfikacji taryfowej towarów i optymalizacja klasyfikacyjna,
 • składanie wniosków o interpretacje indywidualne i występowanie o wiążące informacje akcyzowe (WIA),
 • weryfikacja programów informatycznych służących do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa oraz dostosowanie ich do efektywnej wymiany danych z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ,
 • szkolenia obejmujące zakresem tematykę cła i akcyzy.

 

Dokumenty i procedury celne znamy od podszewki

Nasza firma świadczy usługi kompleksowego doradztwa w zakresie cła i akcyzy. Przeprowadzamy audyt procedur celnych oraz pomagamy przy rejestracji i uzyskaniu certyfikatu EORI. Wspieramy także przedsiębiorców w procesie uzyskania statusu Authorized Economics Operator (AEO) i świadczymy bieżącą obsługę w zakresie uproszczonych procedur celnych. Opracowujemy plan na prowadzenie składu celnego oraz nadzorujemy jego wdrożenie. Weryfikujemy i poprawiamy istniejące procedury w tym zakresie.

Pomagamy uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie czynne i bierne oraz doradzamy w zakresie kontyngentów, ograniczeń przywozowych i wywozowych, a także towarów podwójnego zastosowania. Wspieramy w negocjacjach i przygotowaniu umów współpracy z agencjami celnymi.

Doradcy podatkowi TLhub weryfikują towary objęte opodatkowaniem akcyzą w kontekście klasyfikacji taryfowej towarów, poszukując optymalnych rozwiązań dla Klientów w tym zakresie. W razie konieczności składają wnioski o interpretacje indywidualne i występują o wiążące informacje akcyzowe (WIA). Pomagają także złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej akcyzy.

Nasza firma doradcza prowadzi także kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie sporów z organami podatkowymi. Reprezentujemy Klientów przed organami i sądami, w tym w postępowaniach przed WSA i NSA. Udzielamy wsparcia przy kontroli celnej i w postępowaniach celno-skarbowych.

Ponadto weryfikujemy programy informatyczne służących do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa, dbając o ich kompatybilność z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ. Przygotowujemy także opinie i interpretacje prawno-podatkowe, a także przeprowadzamy szkolenia z zakresu cła oraz akcyzy.

 

 Profesjonalne doradztwo celne z TLhub – dlaczego warto?

TLhub zapewnia Klientom zespół profesjonalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach podatków, w tym związanych z cłem i akcyzą. Dzięki szerokiemu spojrzeniu na problematykę eksportu i importu towarów nasi doradcy podatkowi planują efektywne procedury w tym zakresie, co prowadzi do maksymalizacji zysku firmy. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania uwzględniające indywidualną sytuację przedsiębiorstwa, co przekłada się na efektywne zarządzanie rozwojem biznesowym Klienta.

Nasi radcy prawni i doradcy podatkowi przygotowują opinie i interpretacje prawno-podatkowe. Mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli oraz w postępowaniach przed sądami. Prowadzą także szkolenia dotyczące takich zagadnień, jak: cło, akcyza, stawki celne, możliwości sprzedaży z Chin i krajów rozwijających się, oraz wiele innych.

TLhub posiada też doświadczenie w zakresie programów służących do prowadzenia księgowości. Weryfikujemy systemy informatyczne służące do rozliczania akcyzy pod względem obowiązującego prawa oraz dostosowania ich do efektywnej wymiany danych z systemami takimi jak: EMCS, OSOZ.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Cło i akcyza – pytania i odpowiedzi

Kto musi płacić cło?

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie przesyłki spoza Unii Europejskiej, których wartość przekracza 150 euro, podlegają ocleniu.

Jakie są procedury celne?

Najczęściej stosowanymi procedurami celnymi są procedura dopuszczenia do obrotu oraz procedura wywozu.

Kto ponosi opłaty celne?

Cła i podatki są zazwyczaj pobierane od odbiorcy, chyba że nadawca wybierze opcję „Pokrywa nadawca” na lotniczym liście przewozowym.

Cło a akcyza – czym się różnią?

Cło dotyczy wybranych produktów, czyli takich spoza całej UE. Akcyza nakładana jest na wszystkie produkty niezależnie od kraju pochodzenia.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?

Z dniem wykonania czynności bądź w momencie zaistnienia stanu faktycznego, który jest opodatkowany akcyzą.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!