Zdarza się, że prowadzenie działalności biznesowej wiąże się z odpowiedzialnością karną za naruszenie określonych przepisów, praw innych uczestników obrotu gospodarczego lub konsumentów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą padają także ofiarami oszustw, wyłudzeń, czy kradzieży. Kontakt z organami ścigania i przedstawicielami prokuratury, także w zakresie stosowanych przez nich środków prewencyjnych i zabezpieczających dla większości osób jest stresujący, dlatego też warto zaangażować profesjonalnego pełnomocnika na jak najwcześniejszym etapie sprawy.

 

 Prawo karne – zakres naszych usług:

  • kompleksowa reprezentacja podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w toku postępowań przygotowawczych i sądowych.

 

Prawo karne gospodarcze i skarbowe – kompleksowe usługi

  • doradztwo w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu – oszustwa, niegospodarność, czy nadużycie uprawnień;
  • doradztwo w sprawach dotyczących przestępstw określonych w Kodeksie spółek handlowych (niezgłoszenie upadłości, delikty członków zarządu, tzw. przestępstwa białych kołnierzyków, white collar crimes);
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową;
  • doradztwo w sprawach dotyczących przestępstw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie.

 

Postępowanie karno-skarbowe – jak pomagamy?

Reprezentacja prawna w postępowaniach dotyczących prawa karnego skarbowego jest niezbędna już od pierwszych czynności procesowych. Towarzyszymy klientowi w trakcie przesłuchań, posiedzeń oraz rozpraw. Uzupełnieniem naszych usług jest reprezentacja w postępowaniach kontrolnych organów kontroli skarbowej. Nie tylko udzielamy pomocy prawnej, ale także prowadzimy bieżące doradztwo (także podatkowe).

 

Sprawy karne gospodarcze i skarbowe – dlaczego TLhub?

Świadczymy pomoc prawną dla osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, którym grozi kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności. Osoba, która popełniła przestępstwo skarbowe, ma prawo do skorzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego. Prowadzenie obrony w sprawach karnych skarbowych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawna karnego, podatkowego oraz celnego.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów, którzy popełnili przestępstwa skarbowe. Udzielamy wsparcia prawnego przed sądami powszechnymi oraz organami ścigania, włącznie z posiedzeniami związanymi z tymczasowym aresztowaniem i czynnościami z osobami zatrzymanymi.

 

Wykroczenie skarbowe – wsparcie prawne

Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, o ile kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie jest pięciokrotnie wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę brutto.

 

Kryteriami odróżniającymi wykroczenie skarbowe od przestępstwa skarbowego są sankcje przewidziane za popełnienie czynu zabronionego (w przypadku wykroczenia nie przewiduje się kary pozbawienia wolności) oraz wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu zabronionego.

 

Zapewniamy pełne wsparcie prawne klientom, którzy popełnili wykroczenie skarbowe lub obawiają, że mogliby się takowego dopuścić.

 

Prawo karne skarbowe i gospodarcze – pytania i odpowiedzi

Co obejmuje prawo karne skarbowe?

Ustawodawca dokonał klasyfikacji przestępstw karnych skarbowych. Wyróżniamy m.in. przestępstwo skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym, przestępstwo skarbowe przeciwko obowiązkom celnym i zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, oraz przestępstwo skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu.

 

Co grozi za przestępstwo karno skarbowe?

Przestępstwa skarbowe to czyny zabronione przez kodeks pod groźbą kary grzywny (określonej według stawek dziennych), kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

 

Jakie są przestępstwa skarbowe?

Wśród przestępstw skarbowych wymienia się m.in. nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, pomijanie split payment, utrudnianie wykonania kontroli czy nieprawidłowe oznaczenie znakiem akcyzy.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.