Restrukturyzacje firm

Jako specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji oraz reorganizacji firm i spółek. Pomagamy w wyborze racjonalnych kierunków rozwoju i wspieramy przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych decyzji gospodarczych. Z naszą pomocą proces restrukturyzacyjny zostanie przeprowadzony sprawnie i z zachowaniem wymaganej formy prawnej.

 

Postępowania restrukturyzacyjne – zakres naszych usług:

Poprowadzimy każde z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

 

Restrukturyzacja finansowa – usługi

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest odzyskanie rentowności firmy. W zakres naszych działań wchodzą m.in.

  • negocjowanie warunków spłaty zobowiązań,
  • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa,
  • alokacja środków finansowych,
  • pomoc w realizacji transakcji zbycia udziałów lub akcji,
  • opiniowanie prawnych aspektów reorganizacji spółki,
  • opracowanie i składanie dokumentów rejestracyjnych.

 

Prawo restrukturyzacyjne – jak pomagamy?

Działania restrukturyzacyjne mogą dotyczyć zmian w charakterze i zakresie prowadzonej działalności (zmiana formy prawnej lub nowa strategia reklamowa), systemie organizacyjnym, sposobie zarządzania firmą (podział firmy na mniejsze części) czy źródeł finansowania. Diagnoza sytuacji finansowej to podstawa naszych działań. Celem restrukturyzacji jest wdrożenie takich zmian, aby podmiot mógł sprawnie funkcjonować w przyszłości.

 

Postępowanie sanacyjne – głęboka restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Dłużnicy, którzy popadli w bardzo poważne problemy finansowe, mogą skorzystać z narzędzi do „uzdrowienia” firmy. Sanacja daje możliwość całkowitego przebudowania biznesu, przy czym procedowanie jest najbardziej czasochłonne i wymaga dużej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Czy warto otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne w formie sanacji? Zdecydowanie tak. Przeprowadzenie działań sanacyjnych może doprowadzić do poprawy rentowności przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

W przypadku postępowania sanacyjnego konieczne jest stworzenie planu restrukturyzacji, który zawiera przegląd środków restrukturyzacji przedsiębiorstwa, harmonogram ich wdrożenia oraz ostateczny termin realizacji planu.

 

Restrukturyzacja spółki lub JDG z TLhub – dlaczego warto?

Poddanie się procesowi restrukturyzacji to sposób na wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Decyzja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego jest w wielu przypadkach jedynym sposobem na zapobieżenie niewypłacalności i upadku spółki.

Pomożemy Państwu opracować plan restrukturyzacji spółki oraz wskażemy obszary wymagające optymalizacji. W zależności od sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorcy wskażemy najlepszy możliwy sposób na restrukturyzację zadłużenia. Mamy doświadczenie w prowadzeniu wszystkich typów postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowania układowego, o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz sanacyjnego. Zrobimy wszystko, aby restrukturyzacja firmy przebiegła sprawnie i, jeżeli to tylko możliwe, z minimalną ingerencją sądu.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne – pytania i odpowiedzi

 

Jak wygląda proces restrukturyzacyjny w zależności od wybranej formy postępowania?

Najprostszym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Doradca restrukturyzacyjny, pełniący funkcję nadzorcy układu, koordynuje przebieg negocjacji. Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania, nieprzekraczająca 15%). Postępowanie układowe przebiega w analogiczny sposób, z tym że wierzytelności muszą przekraczać 15%. Sanacyjne postępowanie restrukturyzacyjne skutecznie chroni firmę przed wierzycielami, ale powoduje znaczne ograniczenie swobody dłużnika.

 

Jak przebiega proces restrukturyzacji?

Pierwszym etapem postępowania restrukturyzacyjnego jest sporządzenie spisu wierzytelności (lista wierzycieli i wartość zobowiązań). Następnie dłużnik przedstawia propozycje układowe, po czym następuje głosowanie nad układem. Po uzyskaniu zgody większości zebranych sąd zatwierdza układ. W przypadku braku takiej zgody sąd umarza postępowanie.

 

Co ma na celu restrukturyzacja?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to rodzaj postępowania cywilnego, który chroni przedsiębiorcę przed upadłością i bankructwem. Celem procesu jest ustalenie zasad spłaty zobowiązań oraz zaprzestanie naliczania odsetek od nieterminowych płatności. W uzasadnionych przypadkach zainicjowanie formalnego postępowania restrukturyzacyjnego może doprowadzić do częściowego umorzenia długów.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.