Doradztwo podatkowe dla JST

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują codziennie szereg decyzji i działań, których skutki odczuwają mieszkańcy danego samorządu. Tym samym każdy błąd skutkować może potencjalnie postępowaniami odwoławczymi czy też nieprzewidzianymi skutkami prawno-podatkowymi lub sankcjami. Mnogość inwestycji i prowadzonych działań generuje także obciążenia podatkowe, a te wymagają wcześniejszego oszacowania. Świadomość wszystkich zagadnień prawnych wpływających na funkcjonowanie JST umożliwia wybranie najlepszej drogi postępowania i efektywne działanie we wszystkich obszarach.

 

Doradztwo podatkowe dla JST – zakres naszych usług:

 • audyt bieżących i planowanych wydatków oraz inwestycji podejmowanych przez JST;
 • wskazanie optymalnych dróg realizacji i rozliczania inwestycji JST;
 • weryfikacja obciążeń podatkowych, w tym podatkiem od towarów i usług z jednoczesną analizą możliwości odzyskiwania VAT;
 • występowanie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego;
 • przygotowanie korekt deklaracji oraz wniosków celem stwierdzenia nadpłaty i odzyskania zwrotu podatku VAT;
 • doradztwo w zakresie dokumentacji podatkowej, w tym deklaracji VAT składanych przez JST i podmioty im podległe;
 • wsparcie w zakresie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosowania przepisów prawa materialnego i egzekucyjnego;
 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji prowadzonych przez samorządowe kolegium odwoławcze;
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego i pomiotów im podległych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • wsparcie podczas kontroli prowadzonej w JST i podmiotach zależnych od jednostek samorządu terytorialnego;
 • przygotowanie opinii i interpretacji prawno-podatkowych;
 • wsparcie przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z funduszy europejskich oraz ministerialnych;
 • szkolenia dla JST i podmiotów kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.

W jaki sposób pomagamy?

 

Doradcy podatkowi z naszej firmy doradczej przeprowadzają audyt bieżących i planowanych wydatków oraz inwestycji podejmowanych przez JST celem weryfikacji możliwości odzyskania VAT naliczonego przy dokonywanych zakupach. Wskazują optymalne drogi realizacji i rozliczania inwestycji, a także pomagają w przygotowaniu deklaracji, ich korekty oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT. W razie konieczności występują z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Świadczą także doradztwo w zakresie dokumentacji podatkowej, w tym deklaracji VAT składanych przez JST i podmioty im podległe.

 

Nasi radcowie prawni wraz z doradcami podatkowymi wspierają także jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosowania przepisów prawa materialnego czy egzekucyjnego. Reprezentują JST i pomioty im podległe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także podczas kontroli.

 

TLhub przygotowuje opinie i interpretacje prawno-podatkowe. Prowadzimy szkolenia dla JST i podmiotów kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.

 

Dlaczego TLhub?

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla JST. Wspieraliśmy miasta i gminy podczas inwestycji, a także doradzaliśmy podmiotom przez nie kontrolowanym. Pomagamy w bieżącej działalności, przygotowując interpretacje przepisów oraz prowadząc szkolenia.

 

Zajmujemy się również kompleksową obsługą rozliczenia podatku VAT. Weryfikujemy możliwości odzyskania podatku od towarów i usług przez JST, a także dbamy o poprawność deklaracji. Pomagamy również tym JST, które decydują się na pozyskanie środków z funduszy europejskich lub poszczególnych ministerstw i wskazujemy wszystkie niezbędne działania w celu ich rozliczenia.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

[FM_form id="1"]

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.