Ochrona danych osobowych i RODO

Ochrona danych osobowych to specyficzna dziedzina prawa, wymagająca od prawnika szczegółowej wiedzy z zakresu praktyki biznesowej i nowych technologii. Inwestycje w programy ułatwiające codzienną pracę, potrzeba wykorzystania danych osobowych w celu świadczenia usług, sprzedaży towarów czy też w innych prawnie uzasadnionych celach wymagają dbałości o przetwarzane dane osobowe.

 

Odpowiednich procedur wymagają także monitoring i kontrola pracy, rekrutacja pracowników czy też obsługa kadrowa i księgowa firmy.

 

Przepisy RODO wymuszają na firmach dokładną analizę ryzyk i przygotowanie procedur minimalizujących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych. Błędy i związane z tym naruszenie ochrony danych osobowych mogą zakończyć się dla przedsiębiorcy dotkliwymi karami. Z drugiej strony, każda firma musi przetwarzać informacje w formie umożliwiającej identyfikację osoby. Te dane dotyczą klientów, pracowników i współpracowników w celu świadczenia usług lub sprzedaży towarów oraz marketingu swoich usług i towarów. Z tego względu opracowanie odpowiednich procedur oraz dokumentacji wymaga multidyscyplinarnego podejścia ze strony doradców prawnych i biznesowych. Zespół świadczący obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych i RODO powinien mieć szeroką wiedzę, aby opracować praktyczne rozwiązania, umożliwiające bezpieczny rozwój biznesu.

 

Ochrona danych osobowych i RODO – zakres naszych usług:

 • kompleksowy prawny compliance dotyczący ochrony danych osobowych,
 • audyt procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • audyt dotychczasowej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych,
 • kompleksowe wsparcie w ochronie danych osobowych oraz innych informacji poufnych w przedsiębiorstwie.

 

Wdrożenie RODO w Twojej organizacji

 • stworzenie procedur spełniających oczekiwania biznesowe oraz wymogi wynikające z RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • stworzenie dokumentacji zgodnej z RODO i krajowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
 • opracowanie procedur dla kadr, działu HR, w odniesieniu do rekrutacji pracowników i monitorowania ich pracy z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa pracy,
 • udostępnienie kopii RODO w przystępnym formacie (kopię przetwarzanych danych osobowych, należy udostępnić każdej osobie fizycznej, która wystąpi z takim żądaniem).

 

Reprezentacja w kontaktach z UODO i sprawach sądowych z zakresu ochrony danych osobowych

 • reprezentacja przed organami państwowymi, w tym UODO,
 • prowadzenie komunikacji w imieniu klienta z UODO,
 • doradztwo i wsparcie podczas kontroli przetwarzania danych osobowych oraz kontroli zastosowanych środków bezpieczeństwa,
 • reprezentacja przed sądami w procesach o naruszenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych dla Twojej firmy lub stowarzyszenia

 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD),
 • doradztwo na etapie wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych i wsparcie w wypełnieniu wymaganych obowiązków.

 

Szkolenia z zakresu RODO i ochrony danych osobowych

 • szkolenia dla osób przetwarzających dane osobowe w firmie oraz kadry menedżerskiej, w tym szkolenia z opracowanych procedur wewnątrzfirmowych,
 • szkolenia dotyczące przepisów RODO w codziennej działalności przedsiębiorstwa, fundacji czy stowarzyszenia.

 

Jak pomagamy w ochronie danych osobowych?

Klientom, którzy wcześniej nie wdrożyli u siebie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych wymaganej przepisami, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne mające na celu wypełnienie wszystkich wymogów RODO. Prowadzimy audyty zgodności procedur przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO. Przygotowujemy wymaganą przez RODO dokumentację, m.in. odpowiednie polityki ochrony danych, polityki prywatności, rejestry czynności przetwarzania, ewidencje osób upoważnionych do przetwarzana danych osobowych, imienne upoważnienia do przetwarzania danych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku klientów, którzy po wdrożeniu RODO zmienili dotychczasowe procedury, zakupili nowe programy lub rozszerzyli działalność, oferujemy audyt dotychczasowej dokumentacji. Po weryfikacji procedur nasi radcowie prawni przygotują nową dokumentację, a także usprawnią procedury wewnętrzne w zgodzie z zapisami RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Nasz multidyscyplinarny zespół prawników specjalizuje się w ochronie danych osobowych, postępowaniach cywilnych i karnych oraz nowych technologiach. Dzięki temu kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie RODO i potencjalnej odpowiedzialności za błędy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Reprezentujemy klientów przed sądami oraz organami, np. UODO.

 

Pomagamy podmiotom publicznym, prywatnym przedsiębiorstwom, fundacjom i stowarzyszeniom. Dbamy o kompleksowe zabezpieczenie danych osobowych oraz innych informacji poufnych w przedsiębiorstwie. Szkolimy pracowników i kadrę menedżerską z zakresu prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

 

Wdrożenie RODO z Tlhub.pl – dlaczego warto?

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń w podmiotach gospodarczych dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych, m.in. polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Obecnie nasze działania skupiają się na dostosowywaniu takich dokumentacji oraz procedur i praktyk działania klientów do wymogów RODO. Doskonale poruszamy się w tematyce dotyczącej nowych technologii, opracowując dokumentację z uwzględnieniem funkcjonalności i ryzyk związanych z wykorzystywanymi rozwiązaniami.

 

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed GIODO, m.in. w postępowaniach o rejestrację zbiorów danych osobowych, a także w toku kontroli prowadzonych przez GIODO. Obecnie oferujemy klientom pomoc w postępowaniach prowadzonych przez UODO. Nasi prawnicy posiadają także praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji IOD (inspektora ochrony danych, dawniej administratora bezpieczeństwa informacji – ABI).

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Ochrona danych osobowych i RODO – pytania i odpowiedzi

Na czym polega ochrona danych osobowych?

RODO pozwala uzyskać większą kontrolę nad danymi. Ochrona administratora danych osobowych obejmuje m.in. prawo do informacji na temat przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych między dostawcami usług, możliwość usunięcia danych na żądanie lub ich sprostowania oraz uzyskanie informacji o ataku hakerskim.

 

Kto nadzoruje ochronę danych osobowych?

Organem właściwym w dziedzinie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Jakich danych dotyczy RODO?

RODO dotyczyły danych o osobie fizycznej, które umożliwiają ustalenie jej tożsamości. To m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne dane wskazujące na tożsamość osoby. Dotyczy to także danych dotyczących wyroków skazujących, zdrowia, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej.

 

Kto musi wdrożyć RODO?

RODO dotyczy każdego, kto przetwarza dane osobowe na terytorium UE. Co za tym idzie, obowiązek wdrożenia przepisów może objąć także jednoosobowe działalności gospodarcze. Ochrona danych wrażliwych ma więc zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w tym małych biznesów.

 

Jak wprowadzić RODO w firmie?

Wdrożenie RODO to wieloetapowa procedura obejmująca m.in. przeprowadzenie audytu zgodności zasobów firmowych, opracowanie mapy procesów przetwarzania danych, diagnozę środowiska teleinformatycznego, ocenę skutków i ryzyka, przygotowanie klauzul i zgód, oraz przeprowadzenie szkolenia pracowniczego.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.