Ochrona danych osobowych i RODO

Ochrona danych osobowych to specyficzna dziedzina prawa, wymagająca od prawnika szczegółowej wiedzy z zakresu praktyki biznesowej i nowych technologii. Inwestycje w programy ułatwiające codzienną pracę, potrzeba wykorzystania danych osobowych w celu świadczenia usług, sprzedaży towarów czy też w celach marketingowych wymagają dbałości o przetwarzane dane osobowe.

 

Odpowiednich procedur wymagają również monitoring i kontrola pracy, rekrutacja pracowników czy też obsługa kadrowa i księgowa firmy.

 

Przepisy RODO wymuszają na firmach dokładną analizę ryzyk i przygotowanie procedur minimalizujących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych. Błędy i związane z nimi naruszenia mogą zakończyć się dla przedsiębiorcy dotkliwymi karami. Z drugiej strony, każda firma musi przetwarzać dane klientów, pracowników i współpracowników w celu świadczenia usług lub sprzedaży towarów oraz marketingu swoich usług/ towarów. Z tego względu opracowanie odpowiednich procedur oraz dokumentacji wymaga multidyscyplinarnego podejścia ze strony doradców prawnych i biznesowych. Zespół świadczący obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych i RODO powinien mieć szeroką wiedzę, aby opracować praktyczne rozwiązania, umożliwiające bezpieczny rozwój biznesu.

 

Ochrona danych osobowych i RODO – zakres naszych usług:

 • kompleksowy prawny compliance dotyczący ochrony danych osobowych;
 • audyt procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • audyt dotychczasowej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych;
 • stworzenie procedur spełniających oczekiwania biznesowe oraz wymogi wynikające z RODO i ustawy o ochronie danych osobowych;
 • stworzenie dokumentacji zgodnej z RODO i krajowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie procedur dla kadr, działu HR, w odniesieniu do rekrutacji pracowników i monitorowania ich pracy z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa pracy;
 • reprezentacja przed organami państwowymi, w tym UODO;
 • prowadzenie komunikacji w imieniu klienta z UODO;
 • doradztwo i wsparcie podczas kontroli przetwarzania danych osobowych oraz kontroli zastosowanych środków bezpieczeństwa;
 • pełnienie roli inspektora ochrony danych (IOD);
 • doradztwo na etapie wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych i wsparcie w wypełnieniu wymaganych obowiązków;
 • reprezentacja przed sądami w procesach o naruszenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • kompleksowe wsparcie w ochronie danych osobowych oraz innych informacji poufnych w przedsiębiorstwie;
 • szkolenia dla osób przetwarzających dane osobowe w firmie oraz kadry menedżerskiej, w tym szkolenia z opracowanych procedur wewnątrzfirmowych;
 • szkolenia dotyczące przepisów RODO w codziennej działalności przedsiębiorstwa, fundacji czy stowarzyszenia.

W jaki sposób pomagamy?

 

Klientom, którzy wcześniej nie wdrożyli u siebie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych wymaganej przepisami, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne mające na celu wypełnienie wszystkich wymogów RODO. Prowadzimy audyty zgodności procedur przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO. Przygotowujemy wymaganą przez RODO dokumentację, m.in. odpowiednie polityki ochrony danych, polityki prywatności, rejestry czynności przetwarzania, ewidencje osób upoważnionych do przetwarzana danych osobowych, imienne upoważnienia do przetwarzania danych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku klientów, którzy po wdrożeniu RODO zmienili dotychczasowe procedury, zakupili nowe programy lub rozszerzyli działalność, oferujemy audyt dotychczasowej dokumentacji. Po weryfikacji procedur nasi radcowie prawni przygotują nową dokumentację, a także usprawnią procedury wewnętrzne w zgodzie z zapisami RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Nasz multidyscyplinarny zespół prawników specjalizuje się w ochronie danych osobowych, postępowaniach cywilnych i karnych oraz nowych technologiach. Dzięki temu kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie RODO i potencjalnej odpowiedzialności za błędy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Reprezentujemy klientów przed sądami oraz organami, np. UODO.

 

Pomagamy podmiotom publicznym, prywatnym przedsiębiorstwom, fundacjom i stowarzyszeniom. Dbamy o kompleksowe zabezpieczenie danych osobowych oraz innych informacji poufnych w przedsiębiorstwie. Szkolimy pracowników i kadrę menedżerską z zakresu prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

 

Dlaczego TLhub?

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń w podmiotach gospodarczych dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych, m.in. polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Obecnie nasze działania skupiają się na dostosowywaniu takich dokumentacji oraz procedur i praktyk działania klientów do wymogów RODO. Doskonale poruszamy się w tematyce dotyczącej nowych technologii, opracowując dokumentację z uwzględnieniem funkcjonalności i ryzyk związanych z wykorzystywanymi rozwiązaniami.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed GIODO, m.in. w postępowaniach o rejestrację zbiorów danych osobowych, a także w toku kontroli prowadzonych przez GIODO. Obecnie oferujemy klientom pomoc w postępowaniach prowadzonych przez UODO. Nasi prawnicy posiadają także praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji IOD (inspektora ochrony danych, dawniej administratora bezpieczeństwa informacji – ABI).

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.